6.6.2011

Handelslagets bulletin 06.06.2011

Varuboden-Oslas fullmäktigeval närmar sig

Andelslaget Varuboden och Osla Handelslag fusioneras den 30.6.2011, och Varubodens och Oslas medlemmar blir medlemmar i det nya handelslaget. Enligt fusionsplanen och det nya handelslagets stadgar, väljs det till det nya handelslaget Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag, ett nytt fullmäktige med 50 medlemmar för fyra år.

Du kan påverka verksamheten i ditt nya handelslag genom att ställa upp som kandidat!

Kandidatnomineringen inleds den 8.8. och avslutas den 25.8. kl. 16.00.
Valen anordnas 3-16.10.

Tilläggsuppgifter i bilagan.