13.1.2020

Varuboden-Oslas fullmäktigeval i vår

 

 

Handelslaget Varuboden-Osla, som är verksamhet i östra och västra Nyland och  Åland, ordnar fullmäktigeval i vår. Kandidatnomineringen börjar i början av februari och det egentliga valet ordnas 26.3–6.4.2020. Alla de av Varuboden-Oslas medlemmar som har fyllt 15 år och har varit godkända som medlemmar 31.12.2019 får rösta i valet 

Allt som allt väljs 50 medlemmar till handelslagets fullmäktige. Fullmäktige väljs för fyra år åt gången och har som uppgift att representera ägarkunderna  sitt eget område. Förutom sin beslutsfattande roll har fullmäktige också som uppgift att fungera som informationsförmedlare och språkrör mellan ägarkunderna och handelslagets ledning.