22.8.2018

Varuboden-Osla belönar sina ägarkunder ännu bättre och satsar på inhemska produkter

Varuboden-Osla belönar sina ägarkunder ännu bättre och satsar på inhemska produkter

I början av 2018 riktade Varuboden-Osla handelslag (VBO) en betydlig del av sina investeringar på 12,4 miljoner euro åt att utrusta alla sina butiker med miljövänlig teknologi. Även resultatmässigt förlöpte början av året enligt förväntningarna: Försäljningen ökade 2,7 procent, och resultatet stannade på god nivå, 3,8 miljoner euro. Vi betalade ut sammanlagt 3,7 miljoner i bonus åt våra ägare. Handelslagets ägarkunder fick 3,7 miljoner euro som utbetald bonus. 

Försäljningsökning tack vare förbättrat kundvärde, särskilt i trafikbutikerna och markethandeln

Varuboden-Oslas försäljning var i början av året 176,5 miljoner euro. Detta innebär en ökning med 2,7 procent jämfört med år 2017. Försäljningen ökade mest inom trafikbutiks- och bränslehandeln, 5,8 procent. Markethandelns ökning var 2,2 procent. Järn- och trädgårdshandeln stannade på fjolårets nivå medan försäljningen inom varuhushandeln sjönk 2,8 procent på grund av förminskning av försäljningsarean på Sokos och Mark & Spencer. Restaurangbranschen har varit utmanande och där sjönk försäljningen med 5,9 procent. Resultatet i början av året innan skatter var på fjolårets nivå och visar en vinst på 3,8 miljoner euro (4,0 miljoner euro förra året). I slutet av juni 2018 var antalet ägarkundshushåll i vårt handelslag 68 682 (67 792 förra året). VBO betalade ut Bonus sammanlagt 4,1 miljoner euro (4,0 miljoner euro förrå året). 

– Början av året har gått enligt planerna även när man tittar på siffrorna. Vi har lyckats växa även efter två starka år, säger Hannu Krook, verkställande direktör på handelslaget Varuboden-Osla.

Handelslagets bonustabell förbättrades i förmån till ägarkunderna – fem procent bonus redan med 900 euros inköp

Varuboden-Oslas bonustabell förnyades 1.3.2018. I och med förändringen får ägarkunderna idag hela fem procent Bonus med 900 euros månatliga inköp (tidigare 1500 €). Även eurogränserna på de andra övre bonusnivåerna sänktes.

S-gruppens Bonus är enligt undersökningar Finlands mest uppskattade och mest premierande belöningsprogram. Programmet ger dagligen cirka 1 miljon euro bonus till S-gruppens ägarkunder. Bakom populariteten står att programmet är enkelt, har en belönande aspekt och är omfattande samt framför allt att kunden får Bonus som rena pengar på sitt konto i S-Banken och kan själv bestämma var och hur hen använder sig av dem.

Andel av inhemska varor över 80 procent – andel av inhemskt kött är redan över 95 procent av försäljningen 

VBO har systematiskt satsat på försäljning av inhemska, särskilt lokalt producerade, varor.  Av dagligvaruhandelns volym är andelen inhemska produkter över 80 procent. Andelen inhemska köttprodukter steg i början av året till över 95 procent. Även andelen inhemska mjölkprodukter var på hög nivå, 85 procent.

Under de senaste åren har VBO investerat starkt på butiksbagerier – för tillfället har vi på vårt område fem butiker där vi lokalt bakar färskt bröd dagligen. Vi har planer på att utöka bagerikonceptet till de största S-market-butikerna i samband med butiksförnyelserna.

Vi investerar på hela vårt verksamhetsområde – med fokus i miljövänlig teknologi

VBO gjorde i början av året investeringar värda 12,4 miljoner euro i östra och västra Nyland samt på Åland. De största investeringarna var i Borgå där vi förnyade S-market Näse i Borgå så att affären blev både kund- och miljövänligare. Även S-market Sjundeå förnyades helt i april. Samma tid köpte VBO:s dotterbolag Varuboden på Åland fastigheten på Möckelö på Åland som S-market Jomala använder. Med detta köp vill bolaget försäkra en fortsatt utveckling av fastigheten. 

– S-market Näse är i sin egen klass i markethandeln i Finland när det gäller sortiment, försäljning och bekväm service. Och nu efter investeringarna är Näse ännu grönare när det gäller energilösningarna, konstaterar VBO:s branschdirektör Bengt Vinberg.

S-gruppen kämpar mot klimatförändringen genom att satsa på energieffektivitet, förnybara energikällor och genom att stöda ägarkunderna i t.ex. återvinning. I S-gruppens ansvarsprogram finns nerskrivet bland annat en effektivering av energianvändningen med 30 procent till år 2030 samt en ökning av vind- och solenergin.

S-gruppen har 131 vindkraftverk, vilka producerar förnybar energi för de regionala handelslagens behov. Vid sidan av vindkraftverk har man i S-gruppen redan under flera års tid följt med lönsamheten på solel. Solel lämpar sig ypperligt för dagligvaruhandlarnas bruk, eftersom butikerna förbrukar mest el i sommarhettan då solen skiner och de takytor som inte är i skugga är stora. Då kan all den el som produceras från solenergi, användas till godo i butiken.

Även Varuboden-Osla börjar under 2018 bygga solenergipaneler på tre av sina verksamhetsställen i Ekenäs, Karis och Pickala i Sjundeå. I Nickby installeras solenergipaneler i samband med den kommande butiksrenoveringen under nästa år. Vid

S-market Näse och Prisma i Kyrkslätt har vi installerat sex laddningsstationer för elbilar. Under hösten installerar vi ännu två till.

Varuboden-Osla har planläggningsprojekt på gång i Hangö, Ekenäs, Karis och Kyrkslätt. I Borgå undersöker VBO ihop med Borgå stad en alternativ placering av ABC Näse. Utvidgningen av S-market Nickby planeras börja under början av hösten.

VBO är föregångare i att utveckla arbetstrivsel

Koncernens personal 30.6.2018 bestod av sammanlagt 1 282 personer (1 364 förra året). Då utmaningarna i arbetslivet ökar, har vi i VBO aktivt jobbat för arbetstagarnas arbetstrivsel. Ett fördomsfritt samarbete med arbetshälsovården, försäkringsbolaget, pensionsbolaget samt personalen, har fört med sig många arbetsredskap för dagligt ledarskap. VBO har starkt utvecklat konceptet för så kallat lättare arbete, då man på basis av livssituation eller arbetsförmåga strävar till att erbjuda sådana arbetsuppgifter som passar vid respektive tillfälle. Tack vare detta har sjukfrånvaron märkbart minskat och arbetstillfredsställelsen har utvecklats i en positiv riktning.

Varuboden-Osla sysselsätter under sommaren sammanlagt 313 sommarjobbare eller unga, som bekantar sig med arbetslivet genom projektet Tutustu ja tienaa. Sommarjobbarna var i medeltal 19 år gamla men praktiskt arbete erbjöds åt till och med 14-åringar i och med projektet Tutustu Työelämään ja Tienaa. VBO var även i år med i kampanjen Ansvarsfullt Sommarjobb och hade därmed bundit sig att erbjuda unga mer högklassiga sommarjobbplatser och goda erfarenheter av sommarjobb.

Mer information:
Varuboden-Osla Hlg, verkställande direktör Hannu Krook tel. 010 765 9301
Kommunikations- och marknadschef Saara Pennanen Axelsson tel. 010 765  9333