4.12.2019

S-market Karis moderniserades och blev allt mer miljövänlig

Handelslaget Varuboden-Osla har förnyat S-market Karis. Varuboden-Osla har förbundit sig att förbättra miljöverkningarna från sin affärsverksamhet och att stöda ekologiskt hållbar verksamhet och därför har särskild uppmärksamhet fästs vid dessa aspekter vid renoveringen.

Energianskaffning och -förbrukning optimeras för att minska på koldioxidavtrycket och energiförbrukningen. På fastighetens tak ståtar nu 263 st. solpaneler. Solpanelerna installerades sommaren 2019 och ändringarna i belysningen genomfördes tidigare.   

– Nu under hösten har vi förnyat alla våra kyldiskar och frukt- och grönsaksdiskar, berättar S-market Karis marketchef Juha Korkatti. Renoveringen har fortlöpt i en mycket intensiv takt: arbetet påbörjades i oktober, men kunderna såg renoveringen först i november, och nu står allt redan klart.

– De nya kylapparaterna fungerar med koldioxidteknik, som i bästa fall sparar in upp till 30–40 procent energi, berättar projektchef Tomas Fagerström. Kylapparaterna är beställda av en inhemsk leverantör och de tillverkas i Finland. En del av de nya apparaterna har dörrar, och det ökar för sin del också energieffektiviteten. Butikens belysning förnyades redan tidigare med energisnål LED-teknik. 

Butikens interiör är också förnyad och är nu rymligare och ljusare. Renoveringen är gjord på basis av en omfattande kundenkät. Vi har också velat visa det lokala i butiksmiljön, och i affären finns svartvita bilder, som visar Karis under förra seklet, från lokalarkivet.

I och med renoveringen får man också nu bl.a. färskpressad apelsinjuice, delikatessostar butiken och vid årsskiftet öppnar Fazers bageri i butikens lokaliteter. 

Butiksinvesteringen som genomfördes nu under hösten var lite över en miljon euro och av det utgjorde butiksinventarierna dryga hälften. En stor del av entreprenörerna var lokala.

Målet är att alla Varuboden-Oslas S-marketar renoveras före slutet av år 2021.

 

Branschdirektör Bengt Vinberg ger tilläggsinformation, tfn 010 762 6637

Uutinen koskee toimipaikkoja:
S-market
Katso toimipaikat
Uutinen koskee ketjun S-market toimipaikkoja:
Kedja: S-market