10.4.2019

S-gruppens resebransch- och bespisningsverksamhet inledde året starkt

S-gruppens momsfria detaljhandelsförsäljning i januari-mars uppgick till 2 649 miljoner euro, en förändring med -0,7 procent från föregående år.

S-gruppens markethandel uppvisade under fjolårets första månader en exceptionellt kraftig försäljningsökning, medan det faktum att påsken i år infaller i april i stället för mars och att stora Prisma-verksamhetsställen i S:t Petersburg har slagit igen inverkade menligt på årets försäljningssiffror. Däremot uppvisar försäljningen av livsmedel på nätet ett uppsving på närmare 25 procent från motsvarande tid i fjol.

–Den goda försäljningsutvecklingen inom turist- och bespisningsverksamheten är ett stort glädjeämne. Hotellen och restaurangerna, som gjorde goda resultat i fjol fortsätter att öka försäljningen. Tilltron till affärsområdets framtid är också stark – S-gruppen driver för närvarande ett stort investeringsprogram inom hotellsektorn. Under detta år och nästa år färdigställs flera stora renoveringsprojekt och helt nya hotell, berättar Taavi Heikkilä, koncernchef SOK.  

S-gruppens satsning på digitaliseringen har också fortsatt under året. Nya S-mobil, som betjänar kunder allt bredare, är den viktigaste lanseringen, och dessutom introducerades nya versioner av flera andra mobilapplikationer. ABC-mobil är en av apparna som utvecklas och breddas i år. Mobil betalning av såväl biltvätt som tankning har under början av året stadigt ökat sin popularitet inom kedjan ABC. Ett annat betalningssätt, som i år har utvidgats till nästan alla S-gruppens matbutiker, MobilePay, är också ett nytt alternativ.

 

S-gruppens detaljhandelsförsäljning (moms 0 %) 1–3/2019

Affärsområde

Försäljning (milj. €, hela S-gruppen)

Förändring från 1–3/2018 (%)

Markethandeln*

1 870,7

-1,3

Trafikbutiksverksamheten och bränslehandeln

381,6

+0,4

Resebransch- och bespisningsverksamheten*

189,2

+3,1

Varuhus- och fackhandeln

67,6

-5,5

Övriga

139,9

+3,1

S-gruppen totalt

2 648,8

-0,7

 

*I siffran ingår försäljningen i Ryssland och Estland.