11.10.2017

S-gruppens försäljning ökade – tillväxt förväntas även för det sista kvartalet

S-gruppens skattefria detaljhandelsförsäljning i januari-september ökade med 2,4 procent från föregående år till 8 342 miljoner euro. Utom markethandeln ökade också flera andra affärsområden sin försäljning.

– Vår dagligvaruhandel i hemlandet ökar fortfarande snabbare än branschen i genomsnitt. Dessutom gläder jag mig åt den kraftiga tillväxten vi har haft under hela året i synnerhet i kedjan ABC och Sokos-varuhusen, säger Taavi Heikkilä, koncernchef SOK.

Prissänkningarna som fortsatte under början av året och i slutet av augusti stödde den positiva utvecklingen inom S-gruppens dagligvaruförsäljning i Finland. Försäljningen ökade med 2,0 procent och uppgick till 5 147 miljoner euro.

Också inom bruksvaruhandeln har S-gruppen klarat sig fint i jämförelse med den övriga marknaden. Den kalla och regniga sommaren påverkade den allmänna utvecklingen i branschen. Inom S-gruppens järnhandel påverkade också den minskade försäljningsarealen försäljningen.

Koncernchef Heikkilä förväntar sig att gruppens försäljning utvecklas positivt även under det sista kvartalet.

– Vår uppfattning är att vår julkommers kommer att bli livligare än den var i fjol. 

S-gruppens detaljhandelsförsäljning (moms 0 %) 1-9/2017

Affärsområde

Försäljning (milj. €, hela S-gruppen)

Förändring från 1-9/2016 (%)

Markethandeln*

5 801

+1,6

Trafikbutiksverksamheten och bränslehandeln

1 233

+6,6

Resebransch- och bespisningsverksamheten*

598

+1,7

Varuhus- och fackhandeln

212

+1,2

Järnhandeln

141

-10,2

Övriga

357

+9,4

S-gruppen totalt

8 342

+2,4

 *I talet ingår försäljningen i Baltikum och Ryssland. 

Innehåll på S-kanava med sakordet: Myynti, Myyntikatsaus, Myyntitiedote