12.4.2017

S-gruppens försäljning ökade – Sokos fortsatte uppåt

S-gruppens skattefria detaljhandelsförsäljning i januari-mars ökade med 2,2 procent från föregående år till 2 567 miljoner euro. Särskilt glädjande var de ökade kundmängderna och den ökade försäljningen i Sokos och Emotion.

– Jag är verkligen nöjd med utvecklingen under början av året. Varuhushandeln har fått många nya kunder, och även försäljningen i markethandeln löper fortfarande fint, säger Taavi Heikkilä, koncernchef SOK.

S-gruppens dagligvaruhandel har ökat försäljningen snabbare än den övriga marknaden. Försäljningen uppgick till 1 582 miljoner euro. Prissänkningen som fortsatte under början av året har i synnerhet stimulerat försäljningen av inhemska vegetabilier. 

Kedjan ABC:s försäljning har återhämtat sig från svackan som orsakades av de avreglerade öppettiderna och börjat stiga nu under årets första månader.

I St. Petersburg har Prismaenheternas försäljning fortsättningsvis ökat, trenden började under fjolåret. Även hotellen i regionen uppvisade en fortsatt god tillväxt.


S-gruppens detaljhandelsförsäljning (moms 0 %) 1–3/2017

Affärsområde

Försäljning (milj. €, hela S-gruppen)

Förändring från 1-3/2016 (%)

Markethandeln*

1795,2

0,2

Trafikbutiksverksamheten och bränslehandeln

372,4

10,7

Resebransch- och bespisningsverksamheten*

182,3

1,6

Varuhus- och fackhandeln

70,9

11,0

Järnhandeln

29,6

-5,0

Övriga

116,2

6,4

S-gruppen totalt

2566,6

2,2

 *I talet ingår försäljningen i Baltikum och Ryssland.