8.2.2019

S-gruppens försäljning och resultat utvecklades gynnsamt

S-gruppens försäljning och resultat fortsatte att växa stadigt genom år 2018. S-gruppens rörelseresultat uppgick år 2018 till 355 miljoner euro, året innan var det 344 miljoner euro. SOK-koncernens rörelseresultat steg till 59 miljoner euro efter att ha varit 41 miljoner euro året innan.

Hela S-gruppens minuthandelsförsäljning exklusive skatt ökade i fjol med 2,2 procent och uppgick till 11 523 miljoner euro.

– SOK-koncernens resultat ökade nu för femte året i följd. På S-gruppsnivå var resebransch- och bespisningsverksamhetens genom tiderna bästa resultat i euro ett särskilt glädjeämne. Lönsamheten i SOK:s affärsverksamhet förbättrades också betydligt. Bägge de ovan nämnda omständigheterna hade positiv inverkan på SOK-koncernens resultat, säger Taavi Heikkilä, koncernchef SOK.

S-gruppens hotell och restauranger  gjorde ett resultat som t.o.m. överträffade föregående års goda resultat. Den skarpa konkurrensen till trots har den positiva resultatutvecklingen hållit i sig sedan 2014. Det är en följd av bl.a. hotellens lyckade utveckling av varumärken och tjänster, förnyade kedjerestauranger,  kundrelationsprogram och utvecklingen a digitala  koncept, som alla har lett till allt större kundtillfredsställelse.

Investeringarna  i digitalisering och energieffektivitet har över lag förbättrat S-gruppens prestationsförmåga.

Logistikcentret för S-gruppens dagligvaruhandel i Sibbo, som tagits i bruk stegvis, färdigställdes i sin helhet år 2018. Centret, som även i en global jämförelse är toppmodernt, ökar effektiviteten i S-gruppens dagligvaruhandel ytterligare.

– Inom dagligvaruhandeln har också övertagandet av Stockmanns Delikatessenbutiker, som genomfördes  vid årsskiftet, och nya stiliga Food Market Delikatessen  som lanserades i höstas, fått mycken uppmärksamhet. Responsen har varit mycket positiv, säger Heikkilä.

S-gruppens dagligvaruhandelsförsäljning i Finland uppvisade en tillväxt på 4,8 procent från föregående år, vilket tyder på att marknadsandelen fortsätter att öka. I fjol ökade S-gruppens näthandel med mat med 26 procent från föregående år och uppgick till 38 miljoner euro.

Kraftig satsning på hotellnätet

S-gruppens investeringar under året uppgick till 589 miljoner euro. Den kraftiga satsningen på hotellen är en av faktorerna  bakom de ökade investeringarna. På olika håll i Finland pågår stora nybyggnads- och renoveringsprojekt, av vilka en del blev klara och en del påbörjades under fjolåret. Efter den nyligen färdigställda utvidgningen är Break Sokos Hotel Flamingo i Vanda med sina 541 rum Finlands största hotell. Av investeringarna allokerades 45 miljoner euro till logistikcentret i Sibbo.

Handelslagen betalade totalt 329 miljoner euro som Bonus till sina ägarkunder. Bonuspotten minskade något på grund av att Bonus från början av mars inte betalas på köp av alkohol. I genomsnitt betalades 157 euro om året till varje ägarkundshushåll, om man utom bonusarna också räknar in betalningssättsförmånen, återbäringen av överskott och räntan på insatsen.

S-gruppens och SOK-koncernens centrala nyckeltal 1-12/2018

S-gruppen totalt (handelslagen + SOK-koncernen) 1-12/2018:

 • Den momsfria detaljhandelsförsäljningen uppgick till 11 523 miljoner euro (föreg. år 11 273 milj. €).
 • Detaljhandelsförsäljningen ökade med 2,2 procent.
 • Det operativa resultatet uppgick till 355 miljoner euro (föreg. år 344 milj. euro).
 • Resultatet före bokslutsdispositioner och skatter uppgick till 346 miljoner euro (föreg. år 297 milj. euro).
 • Investeringarna uppgick till 589 miljoner euro (föreg. år 525 milj. euro).
 • Antalet ägarkunder var vid slutet av året 2 398 295 (föreg. år 2 355 963).
 • Personalstyrkan uppgick vid slutet av året till 37 283 (föreg. år 36 688) personer. Antalet har beräknats enligt de aktiva anställningarna.
 • I år kommer S-gruppen att sysselsätta totalt ca 14 000 sommaranställda.
 • Antalet verksamhetsställen var vid slutet av året 1 841  (föreg. år 1 843).

SOK-koncernen (SOK + dotterbolagen) 1–12/2018:

 • Omsättningen (IFRS) uppgick till 7304 miljoner euro (föreg. år 7 064 milj. euro).
 • Det operativa resultatet (FAS) uppgick till 59 miljoner euro (föreg. år 41 milj. euro).
 • Resultatet före skatt (IFRS) uppgick till 55 miljoner euro (föreg. år 5 milj. euro).
 • Investeringarna uppgick till 113 miljoner euro (föreg. år 58 milj. euro).
 • Personalstyrkan var vid slutet av året 6 197 (föreg. år 6 089) personer. Antalet har beräknats enligt de aktiva anställningarna.

SOK-koncernens bokslutsrapport 1–12/2018 publiceras i sin helhet 8.2.2019 på S-kanava. S-gruppens års- och ansvarsrapport samt SOK-koncernens bokslut för år 2018 med bilagor offentliggörs i mars 2019.