21.1.2019

S-gruppens försäljning fortsatte att öka år 2018

S-gruppens momsfria detaljhandelsförsäljning uppgick år 2018 till 11 523 miljoner euro, en ökning med 2,2 procent från föregående år.

S-gruppens dagligvaruhandelsförsäljning i Finland uppvisade en tillväxt på 4,8 procent och uppgick till 7 252 miljoner euro. Tillväxten var fortsättningsvis starkare än tillväxten av branschens totalmarknad.

– I den allt skarpare konkurrensen är detta en bra prestation. Försäljningen ökade i alla butiksstorleksklasser, men den goda utvecklingen inom Prisma, vår största kedja, har den största inverkan på helheten. Siffrorna tyder på att vi ökade vår marknadsandel inom dagligvaruhandeln en aning, säger Taavi Heikkilä, koncernchef SOK.

Övertagandet av Stockmann Delikatessen och ombyggnaden av butiken i Helsingfors till Food Market Delikatessen i början av fjolåret fick stor publicitet.

– Den nya butiken fick ett mycket gott mottagande av kunderna. Den lyckade ombyggnaden uppmärksammades också i utländska medier. S-gruppens markethandel kan utnyttja erfarenheterna av projektet i sin strävan att bygga upp ett allt högklassigare verksamhetsnät, konstaterar Heikkilä.

S-gruppens hela markethandel, inklusive handeln med bruksvaror och verksamheten i närområdena, omsatte 8 096 miljoner euro, en ökning med 2,9 procent från föregående år. Trafikbutiksverksamheten och bränslehandeln uppvisar en sammanlagd försäljning på 1 729 miljoner euro, en ökning med 5,9 procent från föregående år.. Resebransch- och bespisningsverksamheten nådde en försäljning på 816 miljoner euro, en moderat tillväxt på 0,6 procent. Varuhus- och fackhandelns försäljning uppgick till 294 miljoner euro, en förändring på -5,2 procent från föregående år. De övriga affärsområdena nådde en totalförsäljning på 587 miljoner euro.

S-gruppens detaljhandelsförsäljning (moms 0 %) 1–12/2018

Affärsområde

Försäljning (milj. €, hela S-gruppen)

Förändring från 1–12/2017 (%)

Markethandeln*

8096,2

2,9

Trafikbutiksverksamheten och bränslehandeln

1729,4

5,9

Resebransch- och bespisningsverksamheten*

816,0

0,6

Varuhus- och fackhandeln

293,9

-5,2

Övriga

587,2

-9,7

S-gruppen totalt

11 522,6

2,2


*I talet ingår försäljningen i Estland och Ryssland.


S-gruppens resultat för år 2018 offentliggörs 8.2.2019.

 

Mer information:
Koncernchef Taavi Heikkilä, SOK, tfn 010 76 80200
Direktör, CFO, Jorma Vehviläinen, SOK Ekonomi och administration, tfn 010 76 80608