11.10.2011

Handelslagets bulletin 11.10.2011

Osla Handelslags slutredovisning

I bilagan slutredovisning (på finska) över Handelslaget Osla som genom kombinationsfusion fusionerats 30.6.2011.