2.1.2018
5 kommentarer

Handelslagen tar över Stockmann Delikatessen – lyhördhet är vårens melodi

Stockmann Delikatessen-butikerna, som nu ägs av S-gruppens regionhandelslag, slår upp portarna i morgon den 3 januari. S-gruppens mål är att i samarbete med personalen och kunderna lyfta Stockmann Delikatessen till europeisk toppnivå. Dessutom kommer priserna på över hundra basprodukter att sänkas den 3 januari.

De första månaderna kommer inte att medföra några större ändringar i Stockmann Delikatessen.

– Vi ska först fokusera på att övergången löper smidigt och att Stockmann Delikatessen håller sin prisade service och kvalitet, säger Ilkka Alarotu, kommersiell direktör, S-gruppens detaljhandel.

Det har gjorts stora ändringar i Stockmann Delikatessens datasystem under de senaste två dygnen. Delikatessen-butikerna har anslutits till S-gruppens kassa- och ordersystem. För kunderna innebär det att de kan välja om de vill använda S-gruppens Bonuskort eller Stockmanns stamkundskort.

– Systemintegrationen har inneburit ett enormt omändringsarbete som genomförts på några dagar. Nog känns det lite pirrigt att se om alla bitar faller på plats som de ska, säger Ilkka Alarotu.

Extra personal i butikerna ska se till att allt ska löpa så smidigt som möjligt för både kunderna och Stockmann Delikatessens personal.

Lyhördhet är vårens melodi

S-gruppen vill gärna höra vilka förväntningar kunderna har på servicen, utbudet och prisnivån i Delikatessen i framtiden.

Under våren låter andelslagen både personalen och kunderna tycka till om Stockmann Delikatessen. I februari ordnas en serie diskussions- och samrådsmöten i Helsingfors, Åbo och Tammerfors.

– Vi är inställda på att utforska och lära oss. Vi har också redan några idéer om hur Delikatessen ska kunna nå den europeiska toppen. Snart ska vi engagera både Delikatessens personal och kunderna som bollplank, säger Ilkka Alarotu.

Som tidigare utlovats kommer också priserna på en del varor att sänkas.

– Vi har redan fått flera kommentarer om att en del varor är för dyra. Därför börjar vi med att sänka priserna på över hundra produkter, sammanfattar Alarotu.

Stockmann Delikatessen öppnar den 3 januari kl. 10 i huvudstadsregionen, kl. 11 i Åbo och kl. 12 i Tammerfors.