2.2.2012

Ekonomiskt meddelande 02.02.2012

Den hotande recessionen påverkade inte S-gruppens försäljning år 2011

S-gruppens detaljhandelsförsäljning (moms 0 %) uppgick i fjol till 11 460,7 miljoner euro, en ökning med 9,5 procent från föregående år.

S-gruppens dagligvaruhandel ökade sin detaljhandelsförsäljning med 8,1 procent från föregående år, till 6 240,2 miljoner euro. Bruksvaruhandelns försäljning ökade med 9,4 procent och uppgick till 1 318,1 miljoner euro.

Regionhandelslagens detaljhandelsförsäljning uppgick till 9 824,9 miljoner euro, en ökning med 8,6 procent.

– Den åttaprocentiga ökningen av totalförsäljningen inom  vår dagligvaruhandel är mycket god; den totala tillväxten av detaljhanden inom dagligvarusektorn i Finland var nämligen 5,9 procent. Olika trender såsom lågkolhydratkost, närproducerad mat och ekologiska livsmedel påverkade försäljningen i de olika produktgrupperna.  Konsumtionen går tillbaka från lätta produkter till sådana med låg fetthalt, och t.ex. färskt kött, smör och kvargprodukter går åt, säger Kuisma Niemelä, koncernchef SOK.

Försäljningen av ekologiska produkter ökade stadigt utmed året. Försäljningen ökade med 50 procent från föregående år.

– Det bredare utbudet har ökat försäljningen inom vår bruksvaruhandel. Kodin Terra- och Prismaenheternas försäljning har ökat betydligt snabbare än marknadsgenomsnittet i synnerhet inom underhållning, kläder, sport samt järn- och trädgårdshandel.

Försäljning per affärsområde

S-gruppens markethandel ökade i fjol sin försäljning med 8,8 procent från föregående år. I talet ingår försäljningen av daglig- och bruksvaror vid Prisma, S-market, Sale, Alepa, Kodin Terra och de övriga enheterna inom markethandeln.

Trafikbutikerna och bränslehandeln ökade försäljningen med 12,6 procent från föregående år.

– År 2011 var ett gott år för kedjan ABC. Försäljningen löpte smidigt inom såväl bränslehandeln som bespisningsverksamheten och markethandeln. Ryktena om recession under slutet av året hade ingen märkbar inverkan på försäljningen. Det innevarande året har börjat bra för försäljningens del, men det återstår att se om höjningen av bränsleacciserna inverkar på den totala trafikmängden.

Varuhus- och specialaffärsverksamhetens detaljhandelsförsäljning ökade med 4,1 procent, lantbrukshandelns med 13,2 procent. Resebransch- och bespisningsverksamhetens försäljning ökade med 3,9 procent, bil- och biltillbehörshandelns med 14,0 procent.

– Inom lantbrukshandeln har maskinhandeln, i synnerhet handeln med begagnade maskiner, ökat. Det höjda marknadspriset på spannmål har bidragit till den ökade försäljningen. Hotet om recession har inte ännu påverkat den konjunkturkänsliga resebransch- och bespisningsverksamheten – försäljningen var mycket god med tillväxt inom alla våra restaurangtyper.  

Affärsrörelserna i närområdena nådde en sammanlagd försäljning på 352,8 milj. euro, en ökning med 34,6 procent från föregående år. Dagligvaruhandeln i närområdena ökade med 40,6 procent till 264,4 miljoner euro. År 2011 öppnade SOK tre nya Prismaenheter i S:t Petersburg. 

Ägarkundsrelationen

Totalt 60 192 nya ägarkunder anslöt sig under året till handelslagen i S-gruppen. Vid slutet av december hade S-gruppen 1 993 779 ägarkunder.

S-gruppens bonusförsäljning ökade med 7 procent från föregående år och uppgick till 9 050,8 miljoner euro. Till ägarkunderna utbetalades 359,7 miljoner euro i Bonus, en ökning med 8 procent från föregående år.

I fjol betalades till ägarkunderna totalt 4,976 miljoner euro som betalningssättsförmån på 0,5 procent av inköpen. Betalningssättsförmånens totalbelopp ökade med 17 procent från föregående år. Förmånen beviljas på inköp som betalas med S-Förmånskortet vid gruppens verksamhetsställen i Finland och som omfattas av förmånen.

Verksamhetsställen

S-gruppen hade vid slutet av december totalt 1 668 verksamhetsställen: 1 643 i Finland, 13 i Baltikum och 12 i Ryssland. Antalet verksamhetsställen ökade med 32 under året.

S-gruppens detaljhandelsförsäljning per affärsområde 1.1–31.12.2011 (moms 0 %)

(*inkluderar försäljningen i närregioner)

 

            1.1–31.12.2011

1.10–31.12.2011

 

Milj. euro

Förändring, %

Milj. euro

Förändring, %

Markethandeln*

6 960,8

8,8

1 863,1

7,2

Trafikbutiksverksamheten och bränslehandeln

1 743,5

12,6

426,8

10,4

Varuhus- och fackhandeln

365,8

4,1

115,6

2,7

Resebransch och bespisningsverksamheten*

779,4

3,9

206,1

1,6

Bil- och biltillbehörshandeln

551,5

14,0

126,6

11,1

Lantbrukshandeln

1 049,2

13,2

261,6

10,4

Övrigt

10,5

11,5

3,0

17,4

S-gruppen totalt*

11 460,7

9,5

3 002,7

7,5

 

SOK-koncernen (SOK + dotterbolagen)

SOK-koncernens omsättning uppgick år 2011 till 11 277 miljoner euro, en ökning med 21,6 procent från föregående år.

De affärsdrivande bolagens försäljning uppgick till 1 773 miljoner euro, en ökning med 12,2 procent. Anskaffningsverksamheten nådde en omsättning på 8 213 miljoner euro, en ökning med 40,5 procent från föregående år. Inköpsverksamhetens omsättningsökning beror till stor del på en utvidgning av North European Oil Trade Oy:s verksamhet och på de stegrade bränslepriserna.

Resebransch- och bespisningsverksamheten omsatte under året 253 miljoner euro, en minskning på 4,0 procent från föregående år på grund av avyttringen av affärsenheterna Holiday Club. Bilhandeln nådde en omsättning på 214 miljoner euro, en ökning med 5,0 procent från samma tidsperiod föregående år, medan den jämförbara omsättningen ökade med 14,8 procent under samma tid.

Lantbrukshandelns omsättning uppgick år 2011 till 996 miljoner euro, en ökning med 12 procent från föregående år.

SOK-koncernens affärsverksamhet i Finlands närregioner omfattar markethandel samt resebransch- och bespisningsverksamhet i Baltikum och S:t Petersburgsregionen. Affärsverksamhetens omsättning i närregionerna uppgick till totalt 352 miljoner euro, en ökning med 34,5 procent från föregående år.

S-Banken

Den i S-gruppen ingående S-Bankens tillväxt fortsatte år 2011.

Under året ökade antalet användare av S-Förmånskortet Visa med över 284 000 kunder. Vid årsslutet var 948 000 S-Förmånskort Visa i bruk.

Depositionerna från privatpersoner ökade med 82 miljoner euro och uppgick vid slutet av året till ca 2 372 miljoner euro. Vid slutet av juni var den totala depositionsstocken i S-Banken, inklusive depositioner från företag, närmare 2 473 miljoner euro.

Krediterna beviljade av S-Banken ökade med 2 miljoner euro och uppgick vid slutet av året till 301 miljoner euro.

Antalet användare av S-Bankens bankkoder växte under perioden med 133 000 kunder. Vid slutet av året hade 1 066 000 kunder tillgång till S-Bankens bankkoder för elektroniska tjänster.

S-Bankens kundkrets växte under perioden med 133 363 kunder. Vid slutet av året hade S-Banken 2 451 929 kunder.

 

Ytterligare information:

Koncernchef Kuisma Niemelä, SOK, tfn 010 76 80200
Direktör, CFO, Jari Annala, SOK Ekonomi och finansiering, tfn 010 76 82040

Resultatinfo 17.2

S-gruppens resultatinfoträff börjar i Ässäkeskus fredag 17.2.2012 kl. 13.00.