28.12.2017

Återkallelse: Ciraf-lädertossor för flickor

EAN-koderna:

6430044705694, storlek 21-22

6430044705700, storlek 23-24

6430044705717, storlek 25-26

6430044705724, storlek 27-28

6430044705731, storlek 28-29

6430044705748, storlek 30-31

6430044705755, storlek 32-33

6430044705762, storlek 34-35

              

Produceras för: SOK

EU-importör: Homekit Oy Ab, Helsingfors      

 

Produkterna har sålts i S-gruppens Prisma-butiker. Produkterna har återkallats från försäljning.

 

Lädertossorna innehåller krom(VI)-föreningar som överstiger det i lag tillåtna gränsvärdet.

Barn som är känsliga för krom(VI)-föreningar kan få allergiska hudsymptom av tossorna.

 

Defekta produkter ombes i första hand returneras till försäljningsstället. De kan även sändas portofritt och försedda med egna kontaktuppgifter och kontouppgifter (IBAN-kontonummer och bankkontoinnehavarens namn) till adressen:

  

S-Konsumentrådgivning

Kod 5020470

00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

 

Inköpet krediteras.

 

Vi beklagar det skedda.

 

Ytterligare uppgifter ger S-Konsumentrådgivning vardagar kl. 9−13, tfn 0800 97322

Innehåll på S-kanava med sakordet: Takaisinveto, Återkallelse