13.2.2019

Allt enklare för Varuboden-Oslas ägarkunder att nå den högsta bonusnivån

År 2019 förlöpte gynnsamt för handelslaget Varuboden-Oslas del. Försäljningen ökade med 2,2 procent och resultatet förbättrades jämfört med föregående år. Vi utbetalade Bonus och betalningssättsförmån sammanlagt 8,7 miljoner euro. På handelslagets verksamhetsområde gjorde vi investeringar för 16 miljoner euro. I slutet av december hade handelslaget ca 70 000 ägarkunder.

Varuboden-Oslas fjolårets försäljning var rekordartat 431 miljoner euro (året innan 422 miljoner euro). Jämfört med år 2017 ökade försäljningen med dryga två procent.

Markethandeln fortsatte sin tillväxt

Försäljningen ökade i markethandeln med 1,5 procent samt i trafikbutiks- och bränslehandeln med 6,3 procent. I markethandeln ökade försäljningen kraftigast i butikskedjan Sale. Försäljningen sjönk i varuhus-, restaurang- och järnhandeln med 7 procent. Resultatet för år 2018 före skatter var 8,1 miljoner euro och var därmed 0,9 miljoner euro bättre än året innan.  

 – Bonustabelländringen som satte fart på vår försäljning och kostnadskontrollen ligger som grund för vårt goda resultat. I år förväntar vi oss att vår verksamhet effektiveras mer än förut, då logistikcentralen i Sibbo tas i full användning, konstaterar Varuboden-Oslas verkställande direktör Hannu Krook.

Ett utmanande år för restauranghandeln

Den negativa försäljningsutvecklingen i Varuboden-Oslas varuhushandel förklaras med de ändringar som gjordes i Marks & Spencers utrymmen samt med att Outlet-affären i Kyrkslätt stängdes ­– trots det förbättrades varuhushandelns resultat avsevärt ifjol.

- Den negativa utvecklingen i vår restaurangverksamhet beror till största delen på att vi måste stänga Kyrkslätt Rosso som olönsam i slutet av året. På Stallbackenområdet där före detta Rosso fanns, planläggs för tillfället en ny helhet för att återuppliva området. På området uppstår en avsevärd mängd ny bosättning och i de nya fastigheterna planeras affärs- och restaurangtjänster, säger Hannu Krook.

Bonustabellförändringen höjde allt fler ägarkundshushålls bonusnivå till 5%

Varuboden-Oslas bonustabell ändrades på våren 2018. Nu får man hela fem procent Bonus med 900 euros månatliga inköp, då summan tidigare var 1500 euro. Efter att bonustabellförändringen trädde ikraft, har ungefär fyra procent mer än tidigare av ägarkundshushållen nått den högsta bonusnivån. Varuboden-Osla utbetalade Bonus och betalningssättsförmån sammanlagt 8,7 miljoner euro (året innan 8,4 miljoner euro).


Varuboden-Osla fick erkännandet Finlands mest inspirerande arbetsplatser

Varuboden-Oslas personalantal var i slutet av december 950 personer. Varuboden-Oslas satsningar på sin personal utmynnade i att handelslaget fick erkännandet Finlands mest inspirerande arbetsplatser 2018.

­­­­­­­­– Hos oss utgår allt från ett bra ledarskap, eftersom varje anställd förtjänar en bra chef. Vi satsar alltså på chefernas kompetens och på gott ledarskap samt på att alla anställda i Varuboden-Osla har färdigheter för att kunna verka i en arbetsgemenskap. Vi satsar på ett helhetsmässigt välbefinnande, berättar personalchef Paula Pajunen.

Vid sidan av den stadigvarande personalen sysselsätter vi årligen ett hundratal unga sommarjobbare, praktikanter och säsongarbetare. I år sysselsätter Varuboden-Osla över 200 unga sommarjobbare.

Investeringarna på området fortsätter kraftigt

Varuboden-Osla gjorde ifjol investeringar för 16 miljoner euro på sitt område för att utveckla ägarkundernas tjänster. 

– Våra mest betydande investeringar var på Åland anskaffandet av marketfastigheten i Jomala, i Västra Nyland en total förnyelse av Sjundeå S-market samt i Östra Nyland i Borgå en grundlig förändring av Finlands största S-market, S-market Näse, berättar Krook.

Under detta år fortsätter handelslaget kraftigt med sina investeringar. Utvidgningen av Nickby S-market i Sibbo står klar på sommaren.

- På hösten förnyar vi S-market i Karis och är avsikten att flytta ABC i sin helhet från centrum av Ekenäs till andra sidan av Järnvägsgatan. Då kan vi i Ekenäs utvidga S-marketen och förstora parkeringsområdet i den riktning där ABC nu finns, berättar Krook. 

På Åland utvidgas också S-market Jomala och den förstorade butiken planeras stå färdig i början av juni. Det mest betydande utvecklingsprojektet i Kyrkslätt är att planera och bygga en ny S-market i Masaby på Tinaparkens område. I Hangö har planeringen av S-market fortskridit och målet är att påbörja byggandet av den nya S-marketen genast då planen fastställts. 

Det mest betydande utvecklingsprojektet inom ABC-branschen är att tillsammans med Borgå stad planera utbygget av anslutningsparkeringen och flytta den nuvarande Näse ABC-stationens verksamhet dit. Det är preliminärt planerat att det på anslutningsparkeringen skulle förutom bränsledistribution också finnas restaurang- och butiksverksamhet. 

– Att utveckla Borgå centrum står också högt på Varuboden-Oslas agenda. Vi har redan under flera månaders tid planerat att utveckla City och Lundi allt mer köpcenteraktigt och dessa förändringar är i linje med syftet att uppliva centrum. Omläggningsarbetet torde påbörjas genast efter sommarsemestrarna, säger Krook.

 

Tilläggsuppgifter: Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag, verkställande direktör Hannu Krook, tfn 010 765 9301

Uutinen koskee toimipaikkoja:
Sokos
Katso toimipaikat
Uutinen koskee ketjun Sokos toimipaikkoja:
ABC-liikennemyymälät
Katso toimipaikat
Uutinen koskee ketjun ABC-liikennemyymälät toimipaikkoja:
Rosso
Katso toimipaikat
Uutinen koskee ketjun Rosso toimipaikkoja:
ABC Deli
Katso toimipaikat
Uutinen koskee ketjun ABC Deli toimipaikkoja:
Presso
Kaikki toimipaikat
Uutinen koskee ketjun Presso toimipaikkoja:
Rosso Express
Kaikki toimipaikat
Uutinen koskee ketjun Rosso Express toimipaikkoja:
Kahvilat ja ravintolat
Katso toimipaikat
Uutinen koskee ketjun Kahvilat ja ravintolat toimipaikkoja:
Lähi ABC!
Kaikki toimipaikat
Uutinen koskee ketjun Lähi ABC! toimipaikkoja:
Marks and Spencer
Kaikki toimipaikat
Uutinen koskee ketjun Marks and Spencer toimipaikkoja:
S-Garden
Katso toimipaikat
Uutinen koskee ketjun S-Garden toimipaikkoja:
S-Rauta
Katso toimipaikat
Uutinen koskee ketjun S-Rauta toimipaikkoja: