14.12.2011
7 kommentarer

Pressmeddelande 14.12.2011

Ägarkund Online är nu Oma S-kanava

Tjänsten Ägarkund Online, som aktivt används av hundratusentals kunder varje vecka, har nu enligt kundernas önskemål förnyats till uttryck, namn och användargränssnitt. Det nya namnet, Oma S-kanava, säger att tjänsten nu är en integrerad del av S-kanava.

Oma S-kanava är en personlig vy av S-kanava för personer som ingår i ägarkundshushåll. På Oma S-kanava kan man genomföra flera praktiska åtgärder som anknyter till ägarkundsrelationen, t.ex. beställa kort eller uppdatera sina personuppgifter. På Oma S-kanava kan man bl.a. granska sina bonusköp, se hur stor nytta man har haft av ägarkundsrelationen och kolla förmånerna i den egna postlådan. Genom att abonnera på bonusmeddelanden kan man se till att man inte missar närmast högre bonussteg. På Oma S-kanava kan man genom att aktivera garantikvittotjänsten behändigt göra sig fri från besväret med att hålla reda på och leta fram garantikvitton.Tjänsten arkiverar garantikvittona för produkter köpta inom S-gruppen på Oma S-kanava. 

Innehållen som redan fanns på Ägarkund Online har arrangerats i nya helheter på Oma S-kanava.  Syftet är att det ska vara lättare att navigera och hitta innehåll.

Man loggar in på Oma S-kanava via det övre högra hörnet på sidan (bild). Man loggar in på Oma S-kanava med S-koden. Man kan också gå över till tjänsten direkt via ingångssidan på S-Bankens webbank.

Bekanta dig med tjänsten

Logga in på Oma S-kanava