S-market Åland Jomala Asiakasomistajapalvelu ja S-Pankki

Lövuddsvägen 1, 22120 Mariehamn Telefon 0107626663 (0,0835 €/samtal + 0,1209 €/min)

Öppettider

STÄNGT I DAG

S-Banken är en finländsk butiksbank som ägs av S-gruppen och LokalTapiola-gruppen. Den erbjuder sina kunder tjänster för skötsel av den dagliga ekonomin, sparande, investering och finansiering av inköp.
 
Dessa tjänster är främst riktade till S-gruppens och LokalTapiola-gruppens ägarkunder. Användarna av S-Förmånskortet erbjudes de bästa förmåner – betalkort, brukskonto och bankkoder avgiftsfritt.
 
S-Banken erbjuder sina kunder tjänster för skötsel av den dagliga ekonomin vid S-gruppens och LokalTapiola-gruppens verksamhetsställen över hela landet. Vid stora beslut, till exempel bostadsfinansiering eller investeringar, har kunderna med tidsbeställning hjälp av 100 S-Bankirer. Dessutom erbjuder S-Banken tjänster via webbanken, mobilen och telefontjänsten.
 
De fonder och kapitalförvaltningstjänster som S-Banken förmedlar tillhandahålls av dess dotterbolag FIM.
 
S-Banken är en helt finländsk bank. Den ägs av S-gruppen (75 %) och LokalTapiola-gruppen (25 %). S-gruppens ägarandel fördelas jämt mellan SOK och S-gruppens handelslag. S-Banken har beviljats Nyckelflaggan, som är ett bevis på inhemskt ursprung.

Huvudkontor
Andra verksamhetsställen och tilläggstjänster
 
Kort, konton, koder
 
Ägarkundsrelation
 
Kontouttag- och -insättnigar
Vecka