ABC Sale Savonranta

Kolmitähkäntie 2, 58300 Savonranta Telefon 010 764 0720 (0,0835 €/samtal + 0,1209 €/min)

På ABC-automatstationerna tankar du enkelt och snabbt och du får Tankningsbonus för varje bränsleliter du tankar. Automatstationerna ligger vanligen i anslutning till S-gruppens matbutiker, som Prisma, S-market och Sale. Kontrollera butikernas öppettider på deras respektive webbplatser.

På vår webbplats finns det produktdata och säkerhetsdatablad för de bränslen som säljs på ABC-stationerna: