ABC S-market Erätuli Salla

Kuusamontie 17, 98900 Salla Telefon 010 76 33303 (0,0835 €/samtal + 0,1209 €/min) Fax 010 76 33306

Öppettider

ÖPPET I DAG 24h

På ABC-automatstationerna tankar du enkelt och snabbt och du får Tankningsbonus för varje bränsleliter du tankar. Automatstationerna ligger vanligen i anslutning till S-gruppens matbutiker, som Prisma, S-market och Sale. Kontrollera butikernas öppettider på deras respektive webbplatser.

På vår webbplats finns det produktdata och säkerhetsdatablad för de bränslen som säljs på ABC-stationerna:

Vecka