Om Varuboden på Åland

Varuboden på Åland är ett dotterbolag till Handelslaget Varuboden-Osla som är en del av S-gruppen. Handelslagen är kooperativa företag. Deras ägare är också kunder; på S-gruppens språk är de ägarkunder.

S-gruppen består av 19 självständiga regionhandelslag och av Centrallaget för Handelslagen i Finland (SOK). Dessutom ingår sju lokala handelslag i S-gruppen. Handelslagens verksamhetsnät täcker hela landet, och deras verksamhet har en starkt regional prägel. Medlemmarna – alltså ägarkunderna – äger handelslagen.

Varuboden-Oslas historia är ännu kort eftersom handelslaget började sin verksamhet efter kombinationsfusionen så nyligen som 1.7.2011. Båda fusionsparterna, Andelslaget Varuboden och Osla Handelslag, har dock båda en lång och händelserik historia. Varuboden-Oslas rötter sträcker sig ända till år 1889 då Helsingfors allmänna konsumtionsförening bildades av anställda vid Borgströms tobaksfabrik 1889. Den 6 maj 1921 övergick Konsumtionsföreningens 13 butiker i Andelslaget Varubodens ägo. Andelslaget Varuboden behöll 7 butiker och sålde 5 butiker vidare till Helsingin Osuuskauppa och en till Elanto. P.g.a. detta kan man tolka det så att Varuboden-Osla är Finlands äldsta handelslag.S-gruppen erbjuder tjänster inom markethandel, varuhus- och specialaffärsverksamhet, trafikbutiksverksamhet och bränslehandel, resebransch- och bespisningsverksamhet samt järnhandel. Dessutom idkar en del av handelslagen bilhandel och lantbrukshandel, och S-Banken erbjuder alla ägarkunder täckande banktjänster.  Syftet med S-gruppens verksamhet är att med bibehållen lönsamhet producera konkurrenskraftiga tjänster och förmåner åt ägarkunderna.

Följ oss gärna på Facebook och Instagram! 

Kontaktuppgifter för reklamationer och fakturering – Konsumentkunder

  • kundrespons och reklamationer tfn 010 762 6100 (0,088 €/min)** må–fr kl. 8-16 
  • förfrågningar om fakturor tfn010 762 6100 (0,088 €/min)** må–fr kl. 8-16

** Kommunikationsverket fastställer priset årligen

Styrelse

Ordförande:

  • Anne Schneider 

Ordinarie medlemmar:

  • Stig Anderson
  • Malin Gustafsson
  • Peter Strandvik

Annan ledning

Verkställande direktör:

  • Bengt Vinberg