Ansvar och sponsorering

Ansvar för verksamhetsområdets ekonomiska och sociala välstånd, miljövärden och principerna för hållbar utveckling är viktiga rättesnören för Varuboden på Ålands verksamhet. Till omsättningen är vi ett av de största företagen och också en av de största arbetsgivarna inom vårt verksamhetsområde. Eftersom vi strävar efter att i görligaste mån utnyttja tjänsteutbudet i vår region då vi genomför våra investeringar, är vi också en betydande indirekt arbetsgivare. Vårt verksamhetsresultat använder vi till förmån för våra ägarkunder. Vi främjar regionens livskraftighet genom att stöda lokala ungdoms-, kultur- och idrottssamfund.

Vi är med och stöder verksamhet, på vårt eget område, som berör våra ägarkunder och aktiverar en stor skara barn, ungdom och familjer – både inom idrott, kultur och inom samhälleliga sektorn.

För Varuboden på Åland är det viktigt:

 • att vår sponsring berör många människor
 • att sponsringen är lokal
 • att vår partners verksamhet inte strider mot våra grundvärderingar
 • att det finns en barn- och ungdomsprofil i våra sponsoravtal
 • att sponsoravtalen ger utrymme för aktiviteter och kundträffar
 • att sponsringen är tydlig beträffande mål, aktivitet, ansvar och uppföljning.

Vi sköter företagets sponsorering-/understödsförfrågningar centraliserat. På detta sätt försäkrar vi att gjorda avtal följer företagets strategier och att sponsoreringen är rättvis och jämlik på hela vårt verksamhetsområde.

Alla förfrågningar skickas med e-post till vbo.sponsor@sok.fi. Det kommer rikligt med förfrågningar till företaget och dessa behandlas ett par gånger i månaden, m.a.o. inte dagligen.

Donationsmottagare 2017:

 • Projekt Hjärtstartare 3000 €

 • Annica Sjölund / Summer Camp 2000 €

 • Diabetesförningen på Åland rf 1000 €

 • J:s Terapier Ab 1000 €

 • Geta Ungdomsförening 1000 €