Pitkällä tähtäimellä ja vastuullisesti

Vastuullisuus ja yhteistyökumppanit

Osuuskauppa Varuboden-Oslan toiminnassa korostuvat vastuu toimialueen taloudellisesta ja sosiaalisesta hyvinvoinnista, ympäristöarvot sekä kestävän kehityksen periaatteet. Olemme liikevaihdoltamme toimialueemme suurimpia yrityksiä ja yksi alueen suurimmista työllistäjistä. Koska toteutamme kaikki investointimme mahdollisimman suurelta osin oman alueemme palveluita hyödyntäen, on välillisesti työllistävä vaikutuksemme myös merkittävä. Toiminnastamme syntyvän tuloksen käytämme asiakasomistajiemme hyväksi. Edistämme alueellista elinvoimaisuutta myös tukemalla paikallisten nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluyhteisöjen toimintaa.

Pitkällä tähtäimellä ja vastuullisesti

Olemme sponsoroinnin kautta mukana tukemassa toimialueellamme sellaista paikallista toimintaa, joka koskettaa asikasomistajiamme ja osallistaa mahdollisimman suuren joukon lapsia, nuoria ja perheitä – niin urheilun, kulttuurin kuin yhteiskunnallisen toiminnankin saralla.

Varuboden-Oslalle on tärkeää:
- että sponsorointimme koskee monia asiakasomistajiamme
- että sponsorointimme on paikallista
- että yhteistyökumppaniemme toiminta ei ole perusarvojemme vastaista
- että sponsorointisopimuksissamme on huomioitu lasten ja nuorten toiminta
- että sponsorointisopimuksemme luo mahdollisuuksia toimintaan ja asiakaskohtaamisiin
- että sponsoroinnilla on selvät tavoitteet, toimenpiteet, vastuut ja seurantasuunnitelmat

Osuuskauppamme sponsorointi- ja tukikyselyitä hoidetaan keskitetysti. Näin varmistumme siitä, että tehdyt sopimukset noudattavat yrityksemme strategiaa ja sponsorointi on oikeudenmukaista ja tasapuolista koko toimialueellamme. Kaikki tuki- ja sponsorointikyselyt pyydetään lähettämään sähköpostitse osoitteeseen vbo.sponsor@sok.fi.
Kyselyitä tulee osuuskauppaamme todella runsaasti, ja käsittelemme niitä muutaman kerran kuukaudessa, emme kuitenkaan päivittäin.