Handelslaget Varuboden-Oslas fullmäktigeval 2020

 

Tack till alla som röstat – Varuboden-Oslas nya fullmäktige är vald

Nu är det klart vilka 50 personer som representerar Handelslaget Varuboden-Oslas ägarkunder i Varuboden-Oslas fullmäktige under de kommande fyra åren. I Varuboden-Oslas val gavs 10 466 röster. Röstningen inföll i månadsskiftet mars–april när coronaepidemin precis börjat, men trots detta röstade fler personer nu än för fyra år sedan. Valdeltagandet var 15,6 procent. 

Allt som allt kandiderade 148 personer i handelslagets fullmäktigeval, vilket är 10 procent mer än i det förra valet för fyra år sedan. Av de nominerade kandidaterna valdes 50 personer till fullmäktige. Av de invalda var 26 kvinnor och 24 män. Antalet nya fullmäktigemedlemmar är 21, medan 29 återvaldes.  

Fullmäktiges uppgift är att representera ägarkunderna och fungera som en länk mellan Varuboden-Oslas ledning och ägarkunderna.

 Kandidaterna ställde upp på fem olika medlemsområden.

 

De invalda till Varuboden-Oslas fullmäktige 2020 – 2024 enligt medlemsområde

 

Medlemsområde  A:  Hangö, Raseborg, Ingå

Förnamn Efternamn God-kända röster Jämförelse-tal Ort
Benita  Öberg 150 1557,00 Ingå
Mats Lagerstam 229 785,00 Raseborg
Sven Holmberg 98 778,50 Raseborg
Ronny  Avellan  96 519,00 Raseborg
Kirsi Nylund 152 392,50 Hangö
Kaj Karlstedt 94 389,25 Ingå
Kalle  Åberg 93 311,40 Ingå
Camilla Grundström 140 261,67 Raseborg
Stephan  Horn 92 259,50 Hangö
Fredrika  Åkerö 91 222,43 Raseborg
Nina Wessberg 107 196,25 Raseborg

 

Medlemsområde B: Sjundeå, Kyrkslätt, Grankulla

Förnamn Efternamn God-kända röster Jämförelse-tal Ort
Henrik Fröberg 143 1259,00 Kyrkslätt
Stefan Stenberg 141 629.50 Grankulla
Marjatta Savilahti 101 433,00 Kyrkslätt
Kerstin  Degerth  88 419,67 Kyrkslätt
Gunn Ekström 88 314,75 Kyrkslätt
Sabina Holopainen 80 251,80 Kyrkslätt
Tuovi  Hyvärinen 79 216,50 Kyrkslätt
Ulf-Johan Sunabacka 79 209,83 Grankulla
Kristian  Parviainen 76 185,00 Sjundeå

 

Medlemsområde C: Lovisa, Askola, Borgnäs, Pukkila, Lappträsk, Sibbo 

Förnamn Efternamn God-kända röster Jämförelse-tal Ort
Carola Juselius 163 1494,00 Sibbo
Rune Eriksson 136 747,00 Lovisa
Anders Backström 135 498,00 Sibbo
Stefan Widlund  121 373,50 Lovisa
Janica Sundbäck 106 298,80 Sibbo
Heidi Hovisilta 153 280,00 Askola
Marika Railila 95 249,00 Sibbo
Arja Isotalo 140 215,00 Lovisa
Gudrun Wikström 84 213,43 Lovisa
Jonna Hinttaniemi 83 186,75 Lovisa

 

Medlemsområde D: Borgå

Förnamn Efternamn God-kända röster Jämförelse-tal Ort
Bodil Lund 220 1365,00 Borgå
Thai Quach 125 849,00 Borgå
Bo-Johan Johansson 153 682,50 Borgå
Riitta Ahola  105 455,00 Borgå
Jorma Mikander 91 424,50 Borgå
Marianne Korpi 99 341,25 Borgå
Raija Tölkkö 91 283,00 Borgå
Sirpa Hanska 139 282,00 Borgå
Ingolf Linden 99 273,00 Borgå
Ove Blomqvist 83 227,50 Borgå
 
Leo Kylätasku 70 219,00 Borgå
Tea Valjakka 76 212,25 Borgå
Henry Wikholm 78 195,00 Borgå
Hanna Lönnfors 70 170,63 Borgå
Kirsti Sund 68 169,80 Borgå

 

Medlemsområde E: Åland

Förnamn Efternamn God-kända röster Jämförelse-tal Ort
Ulla-Liisa Latvala 269 820,00 Mariehamn
Thor-Björn Wik 202 410,00 Mariehamn
Karl-Johan Fogelström 199 273,33 Mariehamn
Gösta Helander  107 205,00 Pålsböle
Ulf Sjögren 43 164,00 Esbo

 

Alla invalda till Varuboden-Oslas fullmäktige 2020-2024 >>

Alla kandidaters röster>>

Varuboden-Oslas  register över fullmäktigeval>>

Valets resultatmeddelande>>

Röstningstid 26.3 – 6.4.

Rösträtt i Varuboden-Oslas fullmäktigeval hade alla personer som fyllt 15 år före valårets början och som godkänts som medlem i handelslaget. Röstsedeln och röstningsmaterial skickades under mars till de röstberättigade i Varuboden-Osla. I valet var det möjligt att rösta elektroniskt, per post eller genom att lämna sin röstsedel i någon av valurnorna i handelslagets affärer. Handelslaget rekommenderade ägarkunderna att rösta elektroniskt eller per post på grund av coronaviruset. Största delen av rösterna gavs per post, 74,4 procent medan 15,9 procent av de röstberättigade röstade elektroniskt. Till valurnorna inlämnades 09,7 procent av rösterna.  

Du kan läsa valordningen för Varuboden-Oslas fullmäktige här.

 

Fullmäktiges uppgift

Varuboden-Osla är ett företag som ägs av sina ägarkunder. Ägarkunderna väljer fullmäktige som har som uppgift att representera dem i handelslagets beslutsfattande. Fullmäktige väljs alltid för fyra år i taget. Fullmäktige beslutar bland annat om handelslagets stadgar, godkänner föregående årsredovisning och väljer förvaltningsrådets medlemmar och revisorer. Dessutom kan fullmäktige lägga fram förslag för styrelsen om ärenden som berör handelslagets verksamhet. Fullmäktige fungerar som en viktig länk mellan Varuboden-Oslas ledning och ägarkunderna. Fullmäktige sammanträder två gånger per år och nya fullmäktige sammanträder första gången nu i slutet av maj. På grund av undantagstillståndet i Finland ordnas det första mötet elektroniskt.

 

Kontaktuppgifter: