13.1.2020

Varuboden-Oslan edustajiston vaalit tänä keväänä

 

Itäisellä ja läntisellä Uudellamaalla sekä Ahvenanmaalla toimivan asiakkaidensa omistaman osuuskauppa Varuboden-Oslan edustajiston vaalit järjestetään tänä keväänä. Ehdokasasettelu alkaa helmikuun alussa, ja varsinaiset vaalit järjestetään 26.3.–6.4.2020. Vaaleissa saa äänestää kaikki Varuboden-Oslan 15 vuotta täyttäneet jäsenet, jotka ovat olleet jäsenenä 31.12.2019. Edustajistoon valitaan 50 jäsentä. 

Osuuskaupan edustajisto valitaan neljäksi vuodeksi edustamaan kaikkia asiakasomistajia omalla alueella. Edustajistolla on varsinaisen toimielinroolinsa lisäksi tärkeä asema tiedonvälittäjänä ja äänitorvena asiakasomistajien ja johdon välillä.