22.8.2019

Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2019

Toimintaympäristö

 

Suomen talouskasvu maltillistuu

 

Suomen talouskasvu jää viime vuosia maltillisemmaksi tulevien vuosien aikana. Vuonna 2019 Valtiovarainministeriö arvioi bruttokansantuotteen kasvavan 1,6 prosenttia ja 1,2 prosenttia ensi vuonna 2020. Vuonna 2021 talouskasvun odotetaan hidastuvan 1,1 prosenttiin.

Kansainvälisen talouden riskit pysyvät tavallista suurempina muun muassa kauppakiistojen kärjistymisen myötä, ja maailmankaupan kysynnän heikkous varjostaa Suomen viennin kasvunäkymiä. Suomessa tuotetut tavarat ja palvelut pärjäävät kuitenkin kilpailussa muissa maissa tuotettujen hyödykkeiden kanssa aiempaa paremmin. Myös rahapolitiikka tukee edelleen kasvua euroalueella. Lyhyiden markkinakorkojen odotetaan pysyvän euroalueella alhaisella tasolla, kun odotukset keskuspankin ohjauskoron nostosta ovat lykkääntyneet.  Kotimaassakin alhaiset korot luovat otolliset olot kotitalouksille kuluttaa ja yrityksille investoida. Kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen kasvu pysyy nopeana, koska kulutuksen kasvua tukee ansiotason nousu sekä työllisyyden koheneminen. Epävarmuuden lisääntyminen näyttää kuitenkin lisänneen kotitalouksien säästämistä. Yksityinen kulutus jaksaa silti tukea talouskasvua myös ennustevuosina.

Suomen Pankin ennuste vuoden 2019 inflaatioksi on 1,3 prosenttia, mikä kiihtyisi 1,6 prosenttin vuonna 2021. Palkat noussevat ennustevuosina keskimäärin 2,5 prosentin vauhtia. Ennustejaksolla palkkojen nousu kallistaa vähitellen palvelujen hintoja ja nopeuttaa siten osaltaan inflaatiota.  Kokonaisuutena inflaatiopaineet ovat nousseet edellisvuoteen nähden, mutta veronkorotusten vaikutus jää kuluvana vuonna viime vuotta pienemmäksi.

Yksityisten investointien arvioidaan kääntyvän laskuun vuoden 2019 aikana, mutta julkiset investoinnit jatkavat kasvuaan. Yksityisiä investointeja on pitkään kannatellut vilkas asuntorakentaminen, joka on nyt hidastumassa. Tuotannollisten investointien näkymät ovat kuitenkin valoisat. Kasvun taustalla ovat erityisesti julkiset investoinnit.

Talouskasvun hidastuminen ja nimellispalkkojen nousu alkavat asteittain heikentää työllisten määrän kasvua tulevina vuosina. Työllisyysaste nousee 73,5 prosenttiin vuoteen 2021 mennessä työikäisen väestön edelleen vähentyessä. Talouden kasvu ei kuitenkaan riitä nostamaan työllisyysastetta uuden hallituksen asettamaan tavoitteeseen, 75 prosenttiin, ilman merkittäviä lisätoimia.

Päivittäistavarakaupan kesäkuun myynti kasvoi PTY:n jäsenyrityksissä 1,3 prosenttia edellisvuodesta, kun vastaavasti tammi-kesäkuussa päivittäistavakaupan myynnin kehitys oli 2,4 prosenttia. Myynti kasvoi eniten alkuvuonna hypermarketeissa. Pienmyymälöiden myynti sen sijaan laski. Lähteet: Valtiovarainministeriö, Suomen Pankki, PTY

 

Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag

 

Ok Varuboden-Osla Hlg:lla on 56 toimipaikkaa itäisellä ja läntisellä Uudellamaalla sekä Ahvenanmaalla. Eniten toimipaikkoja on market-toimialalla, jolla on yhteensä 32 S-market-, Prisma- ja Sale-ketjun myymälää.

Konsernirakenne ja omistusosuudet

Myynti

 

Varuboden-Oslan veroton myynti ajalla 1.1.–30.6.2019 oli 176,3 milj. euroa (176,2 milj. euroa).

Veroton myynti toimialoittain (milj.euroa)

  2019 2018 Kehitys-%
Marketkauppa 134,5 133,4 0,8
Tavaratalo- ja erikoisliikekauppa 3,2 3,4 -5,9
Ravitsemiskauppa 0,9 1,3 -30,8
Rautakauppa 1,6 1,7 -5,9
Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa 36,1 36,4 -0,8
Yhteensä 176,3 176,2 0,1

 

Tulos

Konsernin tulos ennen veroja ajalta 1.1.–30.6.2019 osoittaa voittoa 4,0 milj. euroa (3,8 milj. euroa). Varuboden-Oslan bonustaulukko uudistui 1.3.2018, minkä johdosta asiakasomistajille on maksettu enemmän bonusta siitä lähtien. VBO on myös jatkanut halpuutusta edelleen. Marketkauppa on konsernin tuloksen kannalta merkittävin liiketoiminta-alue. Henkilöstökulut olivat 14,7 milj. euroa (15,1 milj. euroa). Liiketoiminnan muut kulut olivat 16,1 milj. euroa (15,5 milj. euroa). VBO on jatkanut pitkäjänteistä toimipaikkaverkoston ja tehokkaiden toimintamallien kehittämistä kustannustehokkuuden parantamiseksi. Rakenteellisten muutosten vaikutukset ensimmäisen vuosipuoliskon tulokseen ovat vähäiset.

 

Investoinnit ja realisoinnit

 

Konsernin investoinnit käyttöomaisuuteen 1.1.–30.6.2019 olivat 7,5 milj. euroa (12,4 milj. euroa). Investoinnit kohdistuivat pääosin kiinteistö- sekä kone- ja kalustohankintoihin. Merkittävimpinä investointeina vuoden 2019 alkupuoliskolla toteutettiin Ahvenanmaalla S-market Jomalan laajennus sekä Sipoossa S-market Nikkilän uudistus.

Realisoinnit olivat 0,05 milj. euroa (0,4 milj. euroa), joka koostuu pääsään-töisesti kalustokaupoista.

 

Rahoitus

 

Varuboden-Osla konsernin rahoitusasema ja maksuvalmius olivat hyvät koko alkuvuoden. Konsernin vakavaraisuus pysyi erinomaisena. Oma pääoma ja vähemmistöosuus prosentteina taseen loppusummasta olivat 66,3 % 30.6.2019, vastaava luku viime tilinpäätöksessä oli 63,6 %.

 

Henkilöstö

 

Konsernin henkilökuntaan 30.6.2019 kuului mukaan lukien kesätyöntekijät yhteensä 1 234 henkilöä (1 282). Keskimäärin konsernissa oli henkilöstöä tilikauden aikana 602 henkilöä. Näistä 556 oli emoyhtiön tai tytäryhtiön palveluksessa ja 48 Ahvenanmaalla.

 

Henkilöstön keskimäärä on laskettu muuntamalla osa-aikaiset kokoaikaisiksi jakamalla työtunnit kokoaikaisten vuoden teoreettisilla työtunneilla.

 

Henkilöstömäärä toimialoittain keskimäärin:

 

  30.6.2019 30.6.2018
Marketkauppa 373 383
Tavaratalo- ja erikoisliikekauppa 27 28
Ravitsemiskauppa 15 29
Rautakauppa 10 10
Liikennemyymälä- ja polttoneste 81 86
S-Pankki 13 13
Johto ja tukitoiminnot 37 39
Yhteensä 556 588

                                       

Varuboden på Åland 48 48
Konserni yhteensä      604       636     


 

Varuboden-Osla työllistää kesän aikana yhteensä 353 kesätyöntekijää tai Tutustu ja tienaa -nuorta, joista monille kesätyöpaikka Varuboden-Oslassa on ensimmäinen kontakti työelämään.

 

Asiakasomistajat ja bonus

 

Osuuskauppamme asiakasomistajatalouksien määrä oli kesäkuun 2019 lopussa 68 459. Uusia asiakasomistajia liittyi alkuvuoden aikana 941. Varuboden-Oslan toimialueen talouksista 51,3 prosenttia on Varuboden-Oslan asiakasomistajia. Kun huomioidaan myös muiden alueosuuskauppojen asiakasomistajat, niin 79,5 prosenttia toimialueen talouksista on osuuskaupan asiakasomistajia.

 

Varuboden-Osla maksoi Bonusta osuuskaupan toimipaikoista tehdyistä ostoista 4,1 miljoonaa euroa. S-Etukortilla maksaminen on ollut selvässä kasvussa. Varuboden-Osla maksoi maksutapaetua tammi-kesäkuussa 2019 yhteensä 129 tuhatta euroa.

 

S-ryhmän Bonus on tutkitusti Suomen arvostetuin ja kannustavin palkitsemisohjelma, josta maksetaan Bonusta S-ryhmän asiakasomistajille vuosittain yli 300 miljoonaa euroa.

 

Loppuvuoden näkymät

 

VBO:n vuoden 2019 keskeisimmät tavoitteet ovat asiakas- ja työtyy-tyväisyyden parantaminen, myynnin kasvattaminen, päivittäistavarakaupan tuloksentekokyvyn varmistaminen sekä muiden liiketoimintojen kannattavuuden parantaminen.

S-ryhmän halpuutuskierrokset ruoan hintojen alentamisen parissa ovat jatkuneet myös vuonna 2019. Halpuutusta rahoitetaan osuuskaupan ja S-ryhmän toimintoja tehostamalla.

Digitaalisuus ja asiakkaita palvelevien digitaalisten sovellusten kehittäminen on S-ryhmän strategian keskiössä. Kirkkonummen Prismassa avattiin toukokuussa Varuboden-Oslan ensimmäinen ruoan verkkokaupan noutopalvelu – Prisma Kauppakassi. Kuluneen kevään aikana lanseerattiin myös S-mobiili 2.0 -versio, josta asiakasomistajien on kätevä seurata esimerkiksi hedelmien ja vihannesten osuutta omissa elintarvikeostoissaan. S-mobiili on mahdollistanut paperittoman kuittipalvelun sekä takuutodistusten sähköisen arkistoinnin jo useita vuosia. ABC-mobiilia on myös kehitetty alkuvuoden aikana – aiemmin polttonesteiden tankkauksen pystyi maksamaan kätevästi ja turvallisesti mobiililla ja nyt mobiilipalveluun on tuotu autopesujen mobiilimaksaminen ja jonokamera sekä viimeisimpänä ruoan tilaaminen ABC-asemille mobiilisti ennakkoon, mikä mahdollistaa annosten toimituksen asiakkaan tullessa ravintolaan.

Aurinkosähköpaneelien asentaminen viime ja kuluvan vuoden aikana on hyvä jatkumo S-ryhmän energiasäästötalkoisiin. Aurinkosähkö sopii erinomaisesti päivittäistavaramyymälöiden käyttöön, sillä kaupat kuluttavat eniten sähköä kesähelteellä, kun aurinko paistaa ja varjostamatonta kattopinta-alaa on reilusti. Tällöin kaikki aurinkovoimalla tuotettu sähkö pystytään hyödyntämään myymälässä. Myös Varuboden-Osla on rakentanut viimeisen vuoden aikana aurinkosähköpaneelit kolmeen toimipaikkaansa: S-market Karjaalle, ABC Pikkalaan ja viimeisimpänä S-market Nikkilään. Tuuli- ja aurinkovoimasta on tullut merkittävä energianlähde S-ryhmälle ja ensimmäisen vuosipuoliskon aikana S-ryhmän Tuuliwatti Oy tuottikin päästöttömästi 70% ryhmän energiatarpeesta.

Toimipaikkojen talotekniikkaa ja valaistusta uusitaan jatkuvasti, jotta yksiköiden energiakulutus saadaan myös sitä kautta tehokkaammaksi. Kaikkien myymälöiden kylmälaitteet uusitaan ympäristöystävällisiksi hiilidioksidilaitoksiksi tulevien vuosien aikana. Remontointitahti on noin kaksi-kolme myymälää vuosittain.

Ensimmäisen puolen vuoden aikana 2019 Varuboden-Osla on uudistanut ja laajentanut S-market Jomalan Ahvenanmaalla sekä S-market Nikkilän Sipoossa. Uudistetun S-market Nikkilän avajaiset pidetään elokuussa 2019. Molemmat yksiköt saavat uutena asiakkailta kiitosta saaneen Fazerin myymäläleipomon. S-market Nikkilän yhteyteen avataan elokuussa myös Kotipizzan ravintola. Keväällä uuden ilmeen ja asiakasystävällisyyttä palvelevat ratkaisut saivat Kuninkaantien ABC Loviisassa ja Karjaan ABC Raaseporissa.

Syksyllä 2019 käynnistyy S-market Karjaan remontti sekä Porvoon keskustassa olevan Porvoon Cityn/Lundin tavaratalokiinteistön kehittäminen entistä enemmän kauppakeskusmaiseksi. Masalan uuden S-marketin rakentaminen on aloitettu ja kohde valmistuu elokuussa 2020. Tammisaaren ABC:n siirto ja autonpesuhallin rakentaminen tien toiselle puolelle aloitettaneen tämän vuoden aikana. Syksyllä aloitetaan myös uuden ABC-aseman suunnittelu Bastukärriin, Sipooseen.

Varuboden-Oslalla on käynnissä useita kaavoitusprojekteja toimialueellaan.  Merkittävimmät niistä ovat Hangon Esplanadin kaavakokonaisuus, jossa tavoitteena on mahdollistaa uuden S-marketin ja ABC-jakelupisteen rakentaminen Hangon keskustaan, Kirkkonummen Tallinmäen kaavakokonaisuus sekä Porvoon Läntisen Mannerheiminväylän liityntäpysäköinnin kaava, jonne osuuskaupalla olisi tarkoitus sijoittaa ABC-asemakokonaisuus.

Ravintoloista Rosso Kirkkonummi suljettiin marraskuussa 2018 ja S-market Näsin yhteydessä ollut Presso-Hesburger maaliskuussa 2019. Viimeksi mainitun tilalle Näsin S-marketin yhteyteen avautui Kotipizza- sekä Social Burgerjoint -ravintolakonseptit. Kirkkonummen Prisman yhteydessä olleen Hesburgerin liiketoiminnan Varuboden-Osla myi Hesburgerille toukokuussa 2019. Jatkossa Porvoossa sijaitsevat Rosso ja Coffee House kattavat Varuboden-Oslan ravintolaliiketoiminnan. Käyttötavarakaupan myynnin kehityksen odotetaan pysyvän maltillisena. Sokos Porvoon myynti on käynyt hieman viime vuotta paremmin, mutta syksyn mittavat remontit vaikuttanevat loppuvuoden myynteihin.

Odotamme Varuboden-Oslan koko vuoden operatiivisen tuloksen olevan edellisen vuoden tasolla.

 

Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

 

Vantaalla 19. päivänä elokuuta 2019.

 

Osuuskauppa Varuboden – Osla Handelslag

Hallitus  
Arto Nurmi-Aro puheenjohtaja
Leena Munter-Ollus varapuheenjohtaja
Heidi Collander  
Harri Hauslahti  
Merja Partio  
Hannu Krook Varuboden-Oslan toimitusjohtaja