8.12.2017

Osuuskaupan hallinnon edustajat vuodelle 2018 on valittu - Leena Munter-Ollus uutena jäsenenä hallitukseen

  • Osuuskaupan hallintoneuvoston jättäviä jäseniä kiitettiin panoksestaan puhein, viirein ja kukkasin. Monet heistä ovat vaikuttaneet osuuskaupan hallinnossa aktiivisesti yli 10 vuoden ajan.

Varuboden-Oslan hallinto

  • Varuboden-Oslan omistaa sen lähes 69 000 asiakasomistajaa.
  • Näiden asiakasomistajien äänenä toimii edustajisto.
  • Edustajisto valitaan vaaleissa neljän vuoden välein.
  • Viimeisimmät edustajistovaalit järjestettiin maaliskuussa 2016. Seuraavat vaalit järjestetään vuonna 2020.
  • Edustajisto valitsee jäsenet osuuskaupan hallintoneuvostoon, ja hallintoneuvosto puolestaan nimeää hallituksen.
  • Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa osuuskaupan hallintoa ja toimintaa, joita hallitus ja toimitusjohtaja hoitavat.
  • Hallintoneuvosto toimii myös päätöksentekofoorumina keskeisimpien strategisten kysymysten osalta.
  • Osuuskauppa Varuboden-Osla toimii itäisellä ja läntisellä Uudellamaalla sekä Ahvenanmaalla.

Varuboden-Oslan hallintoneuvosto on valinnut osuuskaupan hallituksen vuodelle 2018. Uutena jäsenenä hallitukseen liittyy kirkkonummelainen KTM, toimitusjohtaja Leena Munter-Ollus. Porvoolainen Arto Nurmi-Aro jatkaa hallituksen puheenjohtajana. Hallituksessa jatkavat Nurmi-Aron lisäksi porvoolainen Heidi Collander, Harri Lauslahti Kauniaisista sekä Varuboden-Oslan toimitusjohtaja Hannu Krook. Valinnat tehtiin 7.12. pidetyssä hallintoneuvoston kokouksessa.

Muutoksia myös osuuskaupan hallintoneuvostossa

Vuonna 2011 toteutetussa fuusiossa määriteltiin osuuskaupan säännöt niin kutsutulle siirtymäkaudelle. Nyt tämän siirtymäkauden loputtua osuuskaupan sääntöjä muutettiin siten, että jatkossa hallintoneuvostossa on kuudelta eri alueelta yhteensä 15 jäsentä, aiemman 25 sijaan. Lisäksi hallintoneuvostoon kuuluu edelleen kaksi henkilöstön edustajaa.

  • Kun hallintoneuvoston jäsenmäärä pienenee, on yhteydenpito ja keskustelu hallintoneuvoston kesken sekä hallituksen, edustajiston ja osuuskaupan johdon kanssa helpompaa. Edustajisto valitsi kokouksessaan 16.11. hallintoneuvostoon jäsenet pääosin nykyisten hallintoneuvoston jäsenten joukosta, huomioiden erityisesti henkilöiden osaamistaustan ja aktiivisuuden sekä asuinkunnat. Uskon, että uusi hallintoneuvosto on erittäin dynaaminen sekä pätevä ja yhteydenpito tulee olemaan aktiivista, toteaa Varuboden-Oslan hallintojohtaja Anne Schneider.

Kokonaan uutena jäsenenä osuuskaupan hallintoneuvostoon valittiin porvoolainen Daniel Lindroos. Uuden hallintoneuvoston jäsenten toimikausien pituus määriteltiin arpomalla siten, että vaihtuvuus ja toisaalta pysyvyys voidaan taata jatkossakin. Hallintoneuvoston edustaja voidaan valita toimikauden päättyessä myös uudestaan hallintoneuvostoon.

Liitteenä lista osuuskaupan hallinnon jäsenistä vuodelle 2018.