Osuuskauppa Varuboden-Oslan varausten ja tilausten tietosuojainformaatio

Varausten ja tilausten asiakasrekisterissä hallinnoidaan tietoja Osuuskauppa Varuboden-Oslan varauksista ja tilauksista. Rekisteriä pitää Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag, Teknobulevardi 3-5, 01530 Vantaa.

 

Mitä tietoa keräämme asiakkaistamme?

Yhteystiedot: nimi, osoite, puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite. Tilauksen tai varauksen tiedot.

 

Mistä saamme henkilötietojasi?

Tiedot saadaan henkilöltä itseltään joko suullisesti tai kirjallisesti käyttäen verkko- tai paperilomaketta.

Henkilötietoja käsitellään selosteessa määriteltyihin tarkoituksiin manuaalissa tai sähköisissä järjestelmissä ja palveluissa.

 

Kuka käsittelee henkilötietojasi?

Tietojasi käsittelevät ainoastaan sellaiset varauksen tai tilauksen, S-ryhmän tai palveluntarjoajiemme työntekijät, joiden työtehtäviin se kuuluu. Käsittelemme henkilötietoasi aina huolellisesti ja noudatamme hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Henkilötietojasi ei käsitellä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

 

Kuinka kauan säilytämme tietojasi?

Tiedot hävitetään viipymättä tilauksen toimituksen tai varauksen toteutumisen ja toimituksen jälkeen, kuitenkin viimeistään 1 kuukauden kuluttua.

 

Mitkä ovat sinun oikeutesi?

Saat tietoa henkilötietojesi käsittelystä tästä tietosuojainformaatiosta ja tarkemmin varausten ja tilausten yhteystietorekisterin tietosuojaselosteesta.

Voit milloin tahansa käyttää oikeuttasi ja rajoittaa henkilötietojen käsittelyä (tietojen oikeellisuuden kiistäminen tai lainvastainen käsittely),  ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

Sinulla on oikeus saada pääsy omiin henkilötietoihisi. Helpoimmin teet sen tekemällä tietopyynnön sähköisellä verkkolomakkeella tai pyytämällä tietojasi Osuuskauppa Varuboden-Oslalta. Voit korjata virheellisiä ja puutteellisia asiakastietojasi ottamalla yhteyttä suoraan tässä selosteessa mainittuun rekisterinpitäjään.

Sinulla on oikeus saada tieto henkilötietojen tietoturvaloukkauksista. Ilmoitamme sinulle viipymättä, mikäli meillä tapahtuisi tietoturvaloukkaus, joka voisi uhata vakavasti sinun yksityiselämääsi.

Sinulla on oikeus saada siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (automaattisen käsittelyn osalta),

Sinulla on oikeus omien henkilötietojen poistamiseen (elinkaaren päättyessä tai mikäli käsittely on lainvastaista).

Jos henkilö haluaa käyttää oikeuksiaan tai saada lisätietoa henkilötietojensa käsittelystä, hän voi olla yhteydessä tässä selosteessa mainittuun rekisterinpitäjään.
 
Henkilöllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.
 

 

Mitkä ovat henkilötietojen käsittelyn vaikutukset sinulle ja miten henkilötietojasi suojataan?

Suojaamme henkilötietoja huolellisesti koko niiden elinkaaren ajan käyttämällä asianmukaisia tietosuoja- ja tietoturvallisuuskeinoja. Varausrekisterin järjestelmätoimittajat käsittelevät henkilötietoja tietoturvallisissa palvelintiloissa. Pääsyä henkilötietoihin on rajoitettu ja henkilöstöllä on salassapitovelvollisuus.
 

Suojaamme henkilötietoja huolellisesti koko niiden elinkaaren ajan käyttämällä asianmukaisia tietosuoja- ja tietoturvallisuuskeinoja. Varausrekisterin järjestelmätoimittajat käsittelevät henkilötietoja tietoturvallisissa palvelintiloissa. Pääsyä henkilötietoihin on rajoitettu ja henkilöstöllä on salassapitovelvollisuus. S-ryhmässä suojaamme henkilötietoja muun muassa ennakoivalla riskienhallinnalla ja turvallisuussuunnittelulla, tietoliikenteen suojakeinoin ja käyttämällä turvallisia laitetiloja, kulunvalvontaa ja turvallisuusjärjestelmiä. Henkilötietoja sisältävät fyysiset asiakirjat säilytetään alkukäsittelyn jälkeen lukituissa ja paloturvallisissa säilytystiloissa. Käyttöoikeuksien myöntäminen ja seuranta on hallittua. Koulutamme henkilötietojen käsittelyyn osallistuvaa henkilökuntaamme säännöllisesti ja huolehdimme siitä, että myös yhteistyökumppaniemme henkilöstö ymmärtää henkilötietojen luottamuksellisen luonteen ja turvallisen käsittelyn merkityksen. Valitsemme käyttämämme alihankkijat huolellisesti. Päivitämme jatkuvasti sisäisiä käytäntöjämme ja ohjeitamme.

Jos kaikista suojatoimistamme huolimatta henkilötiedot joutuvat vääriin käsiin, on mahdollista, että henkilötietoja käytetään väärin. Jos havaitsemme tällaisen tapahtuman, ryhdymme viipymättä selvittämään sitä ja pyrimme estämään aiheutuvat vahingot. Informoimme tietoturvaloukkauksesta tarvittavia viranomaisia ja rekisteröityjä lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. 

 

Mihin voit ottaa yhteyttä?

Varausten ja tilausten yhteystietorekisteriin  liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä osoitteeseen vbo.tietosuoja@sok.fi.
Vastaamme henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyviin kysymyksiin myös osoitteessa: tietosuojavastaava@sok.fi.
Voit myös aina epäselvissä tilanteissa ottaa yhteyttä valvovaan viranomaiseen. Katso tarkemmin http://www.tietosuoja.fi/.

 

Varausten ja tilausten yhteystietorekisterin tietosuojaselosteen löydät painamalla tästä.