Handelslaget Varuboden-Oslas regler för Facebook och Instagram-tävlingar

Handelslaget Varuboden-Oslas officiella regler för Facebook och Instagram-tävlingar:

Dragningen ordnas av Varuboden-Osla Handelslag. Den som deltar i utlottningen eller tävlingen ska delta på det sättet och under den tiden som framkommer från inlägget om utlottningen.  

Alla privatpersoner som bor i Finland och har ett användarnamn på Facebook eller Instagram och uppfyller åldersgränsen 18 år som krävs för att kunna delta kan delta i utlottningen. I utlottningen kan inte delta de anställda, i Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag eller Varuboden på Åland, som deltar i att förbereda eller förverkliga utlottningen, och inte heller deras familjemedlemmar. 

Alla som gillat inlägget eller reagerat på det deltar i tävlingen. Kommentarer eller gilla-märkningar som publicerats på andra inlägg på verksamhetsställets Facebook- eller Instagramsida eller inläggets delningar deltar inte i utlottningen.

Bland alla deltagare utlottas ett pris. Vinnaren publiceras i kommentarfältet i det ursprungliga tävlingsinlägget (t.ex. Förnamn E). Vinnaren ska själv förmedla sina kontaktuppgifter (namn samt adress) per e-post till verksamhetsstället, (t.ex. S-market Ingå) senast det datumet som är angivet i inlägget så att priset kan levereras.      

Priset levereras per post till vinnarens adress i Finland eller alternativt hämtas i den angivna enheten.

Facebook eller Instagram sponsorerar, rekommenderar eller administrerar inte kampanjen på något sätt, och den hör inte heller på något sätt ihop med Facebook eller Instagram. Varje deltagare ska befria Facebook och Instagram från allt ansvar. I den situation att priset inte kan levereras till vinnaren fram till datumet angivet i inlägget förlorar vinnaren sin rätt till priset och verksamhetsstället har rätt att dra en ny vinnare eller lämna priset outdelat.

Under tävlingen insamlas och sparas personuppgifter tillfälligt för att kunna ordna utlottningen eller tävlingen. Uppgifterna används för att utföra dragningen eller tävlingen, för att kontakta vinnaren och för att leverera eventuellt pris. Tävlingen ordnas av och personuppgiftsregistret upprätthålls av Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag. De givna kontaktuppgifterna förstörs efter att priset levererats.

I det fall att du vinner kan du med ett separat godkännande tillåta tävlingsarrangören att publicera ditt namn och din bostadsort utan separat meddelande eller ersättning i de medier arrangören väljer.

Principerna för datasekretess finns i Varuboden-Oslas kortvariga kundregister på adressen: https://www.s-kanava.fi/web/varuboden-osla/tietosuoja/varuboden-osla-henkilorekisterit