10.1.2019

Varuboden-Osla erbjuder sommarjobb åt 200-250 unga

S-gruppen sysselsätter denna sommar cirka 14 000 unga i sina butiker, restauranger och hotell. Ca hälften av platserna är Bekanta dig med arbetslivet och tjäna pengar-praktikplatser för personer under 18 år. Handelslaget Varuboden-Osla (VBO) sysselsätter så som tidigare år sammanlagt 200-250 sommarjobbare. Ansökningstiden för sommarjobb pågår som bäst.

S-gruppen är även detta år en av huvudsamarbetspartnerna i Ansvarsfullt sommarjobb-kampanjen. Temat för nästa sommar är: "En positiv attityd, uppmuntran och feedback!"

− Vårt primära mål är att erbjuda ungdomarna positiva arbetserfarenheter. Att träda in i arbetslivet är ett känsligt skede som enligt forskningen har betydelse för hur bra man lyckas under hela arbetskarriären. Vi får tiotusentals ansökningar årligen men många handelslag och S-gruppens företag ordnar snabbintervjuer för alla sökanden. Vi poängterar också för våra förmän betydelsen av inkörningen och bemötandet av den unga personen, berättar SOK:s personaldirektör Susa Nikula.

För VBO är sommarjobbarna mycket viktiga

Handelslaget Varuboden-Osla sysselsätter nästa sommar 200-250 sommarjobbare. De kommer att jobba med mycket varierande uppgifter.

- Vi anställer sommarjobbare t.ex. som försäljare, arbetstagare i trafikbutiker och som kockar.
En del av arbetsuppgifterna förutsätter inte tidigare skolning eller arbetserfarenhet medan det till andra uppgifter förutsätts behövlig examen eller arbetserfarenhet, säger Varuboden-Oslas personalchef Paula Pajunen.

De största enheterna på VBO:s verksamhetsområde, dvs S-market Näse och Prisma Kyrkslätt, sysselsätter flertalet sommarjobbare. VBO samarbetar även detta år med Extraajat-bolaget som erbjuder personaltjänster. Därför styr vi ansökningar delvis direkt till deras ansökningskanaler.

- Sommarjobbarna är oerhört viktiga för oss. Utan dem skulle inte vår kundservice fungera så bra under den ordinarie personalens semester och under rusningstopparna på våra sommarsemesterorter. Givetvis periodiseras semestrarna på enheterna så att det finns på plats erfarna arbetstagare tillsammans med de nyare sommarjobbarna. Sommarjobbarna hämtar alltid med sig en frisk fläkt inför sommaren; de har många frågor och detta medför att de ständigt utmanar oss att fundera på vad vi eventuellt kunde göra ännu bättre för våra kunder, berättar Pajunen.

Ungdomarna som är vana med den sociala median vill ha feedback

S-gruppen är den företagsgrupp i Finland som sysselsätter mest unga personer. Det utreds som bäst i Ett Ungt Sinne på Arbete -projektet, som startats med många kumpaner, hur man kunde förbättra arbetslivet ur de ungas synpunkt.

− Som en del av projektet gjorde vi tillsammans med pensionsbolaget Elo och Arbetshälsoinstitutet en utredning gällande de ungas förväntningar på arbetslivet.  Enligt resultaten uppskattar de unga ett traditionellt bra förmanskap. Det var intressant att märka att de representerar en helt ny kultur vad gäller feedback. De unga vill ha och kan ge feedback. Det lönar sig absolut att fråga ungdomarna om deras erfarenheter och att använda denna information till att utveckla verksamheten, konstaterar Nikula.

Kundservicen är speciellt viktig i Varuboden-Osla och på grund av detta är också språkkunskap ett plus.

- VBO söker speciellt efter personer med rätt attityd till kundservice samt en vilja att tjäna kunden på kundens eget språk. Vi förutsätter inte en perfekt språkkunskap men om man är modig nog att kasta sig in i en kundsituation åtminstone på både finska och svenska så är detta en klar fördel för sökanden, tillägger Pajunen.

Tips för att söka VBO-sommarjobb

  1. Fundera redan i sökningsfasen ifall du har de grundegenskaper som behövs inom servicebranschen eller om du kan utveckla dem: kundservicementalitet, flitighet och initiativförmåga. Du kan väl även förbinda dig till arbetsgivarens spelregler (exempelvis de överensstämda arbetstiderna
  2. Språkkunskaper är en förmån på VBO eftersom vi betjänar våra kunder på deras eget språk.
  3. Var ditt äkta jag.
  4. Bra uppförande hjälper till i början i alla jobb.
  5. En lämpligt ödmjuk attityd är ett bra hjälpmedel när du bekantar dig med olika jobb där du har med människor att göra. Genom att fråga om hjälp vid behov brukar saker och ting fixa sig.
  6. En bra grundkondition hjälper dig att lyckas i service- och handelsbranschens fysiska arbeten och stöder återhämtningen. Det är även viktigt att komma ihåg att vila tillräckligt samt hur viktig ordentlig mat är likaså mellan arbetsturerna som under arbetsdagen.

Mer information: Paula Pajunen, personalchef Varuboden-Osla, 010-76 59 315. 

Mer information om sommarjobb och praktikplatser hos Varuboden-Osla hittar du på www.s-kanava.fi/web/varuboden-osla/lediga-tjanster.

Ansvarsfullt sommarjobb-kampanjen
Ansvarsfullt sommarjobb är en kampanj lotsada av Oikotie Työpaikat. Den utmanar arbetsgivare att erbjuda mer och bättre arbetsplatser åt unga. S-gruppen är en av huvudsamarbetspartners inom kampanjen. Läs mer: kesaduuni.org/vada-ansvarigt-sommarjobb/

Nuori Mieli Työssä
Nuori Mieli Työssä är S-gruppens treåriga utvecklingsprogram för ett bra arbetsliv där fokuset är unga under 25 år. Syftet är att producera information och verktyg för att stödja arbetsförmåga, arbetslivsfärdigheter och att fästa sig vid arbetslivet. Som fadder inom S-gruppen är ledningsgruppen på Handelslaget Hämeenmaa. Samarbetspartners är arbetspensionsbolag Elo, LokalTapiola, Barona, PA Servicefacket PAM, SAKU rf, Föreningen för mental hälsa i Finland, Terveystalo, Arbetsliv 2020 och Arbetshälsoinstitutet. 

Uutinen koskee toimipaikkoja:
Prisma
Katso toimipaikat
Uutinen koskee ketjun Prisma toimipaikkoja:
Sokos
Katso toimipaikat
Uutinen koskee ketjun Sokos toimipaikkoja:
ABC-liikennemyymälät
Katso toimipaikat
Uutinen koskee ketjun ABC-liikennemyymälät toimipaikkoja:
Rosso
Katso toimipaikat
Uutinen koskee ketjun Rosso toimipaikkoja:
ABC Deli
Katso toimipaikat
Uutinen koskee ketjun ABC Deli toimipaikkoja:
Presso
Kaikki toimipaikat
Uutinen koskee ketjun Presso toimipaikkoja:
Coffee House
Katso toimipaikat
Uutinen koskee ketjun Coffee House toimipaikkoja:
Rosso Express
Kaikki toimipaikat
Uutinen koskee ketjun Rosso Express toimipaikkoja:
Lähi ABC!
Kaikki toimipaikat
Uutinen koskee ketjun Lähi ABC! toimipaikkoja:
Marks and Spencer
Kaikki toimipaikat
Uutinen koskee ketjun Marks and Spencer toimipaikkoja:
S-Garden
Katso toimipaikat
Uutinen koskee ketjun S-Garden toimipaikkoja:
S-Rauta
Katso toimipaikat
Uutinen koskee ketjun S-Rauta toimipaikkoja: