Varuboden-Oslas personregister

Vi har inom S-gruppen och Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag organiserat hanteringen av personuppgifter till olika personregister på basen av  användningssyfte. Nedan finns länkar till Varuboden-Oslas registerbeskrivningar (på finska).

Varuboden-Osla är ett tvåspråkigt handelslag men handelsregisterspråket är finska. Detta betyder att den finska versionen alltid gäller vid eventuella översättningsfel/tolkningar. För att undvika eventuella skillnader/tolkningar i språkversionerna då GDPR-förordningen nu trätt ikraft finns i detta skede GDPR-länkarna enbart på finska . Vi kommer dock att översätta materialet så fort som möjligt. Om någon nu genast vill få en översättning gällande någon specifik länk så går det att ordna. I så fall ber vi er vänligen att kontakta vbo.dataskydd@sok.fi.

Den allmänna registerbeskrivningen (som gäller hela S-gruppen) finns på S-kanava på svenska.

 

Dataskyddsbeskrivning för Varuboden-Oslas utlottnings- och tävlingsregister>>

Varuboden-Oslas  register över fullmäktigeval>>

Varuboden-Oslan kauneuspalveluiden tietosuojainformaatio >>

Varuboden-Oslan laskutusasiakkaiden tietosuojainformaatio >> 

Varuboden-Oslan lyhytaikaisen asiakasrekisterin tietosuojainformaatio >> 

Varuboden-Oslan polttoöljykaupan tietosuojainformaatio >> 

Varuboden-Oslan rautakaupan asiakasrekisterin tietosuojainformaatio >> 

Varuboden-Oslan varausten ja tilausten tietosuojainformaatio >> 

 

Varuboden-Oslan muut tietosuojainformaatiot >>