Hur du kan ta kontakt

Uppgifter om behandlingen av personuppgifter i S-gruppens olika personregister finns i varje i S-gruppen ingående företags, dvs. registerhållares egen dataskyddsinformation. S-gruppens personregister >>

Vill du beställa ett registerutdrag av dina uppgifter i något av S-gruppens personregister, korrigera eller uppdatera dina uppgifter eller anhålla om radering av dina uppgifter? Se närmare anvisningar i dataskyddsinformationen för registret eller kontakta registerhållaren. S-gruppens personregister >>

Du kan enkelt beställa dina uppgifter i S-gruppens centrala kundregister på vårt webbformulär >> (på finska)

Varuboden-Osla Handelslag: vbo.dataskydd@sok.fi

Dataskyddsansvarig inom S-gruppen: tietosuojavastaava@sok.fi

Allmän information om dataskydd finner du på den övervakande myndighetens webbplats: www.tietosuoja.fi