S-Förmånskortet

S-Förmånskortet har en rad egenskaper, som gör det till ett överlägset kort varje dag. Och för hela familjen, eftersom alla som ingår i samma hushåll kan få ett S-Förmånskort.

Det gröna kortet är planerat för dig

Man samlar Bonus med S-Förmånskortet. Produkt- och tjänsteförmånerna för ägarkunder, som sparar dig reda pengar, får du också genom att visa upp S-Förmånskortet.

Som ägarkund får du Visaegenskapen till S-Förmånskortet utan månads- eller årsavgifter, och kan då betala med S-Förmånskortet över hela världen, också utanför S-gruppen. Betalar du med S-Förmånskortet Visa, får du en betalningssättsförmån på 0,5 % på de allra flesta bonusinköpen.

Du får ett S-Förmånskort i samband med att du ansluter dig – först ett interimistiskt som du kan börja samla Bonus med och också utnyttja för ägarkunder avsedda produkt- och tjänsteförmåner. Ditt egentliga S-Förmånskort, försett med egenskaperna du valde, postas till din hemadress inom några veckor.

S-Förmånskortet är symbolen för ägarkundsrelationen

Ser du en bild på S-Förmånskortet, vet du att det vankas förmåner för ägarkunder.


Skaffa dig ett S-Förmånskort
 

Anslut dig som ägarkund

Beställ S-Förmånskort för familjemedlemmar

Beställ S-Förmånskort Visa