Egna området till godo

 

Vadå Egna området till godo?

- Egna området till godo är en kampanj som ordnas av Varuboden-Osla.

- Via kampanjen delar Varuboden-Osla ut 100 000 euro till allmännyttig lokal verksamhet.

- Vem som helst kan skicka in en ansökan, men verksamheten man ansöker om stöd för måste finnas på Varuboden-Oslas verksamhetsområde, det vill säga Östra och Västra Nyland samt Åland.

- Ansökningstiden är 20.3-11.4.

- I ansökan bör uppges bland annat till vilket ändamål donationen behövs, motivera varför just det ändamålet behöver stöd, samt uppge kontaktperson.

- Du kan fylla i ansökan från och med 20.3 på de här sidorna.

I år betonar vi särskilt barn och unga då vi väljer donationsmottagare. 

 

AKampanjen Egna området till godo, som ordnas av handelslaget Varuboden-Osla, fick under ansökningstiden in 435 ansökningar från runtom handelslagets verksamhetsområde. Donationsmottagarna är nu valda. Du hittar dem listade områdesvis i faktarutan här intill. För att hedra hundraåriga Finland delades i år 100 000 euro ut via kampanjen. Under juni månad ordnar vi fyra stycken Egna området till godo-donationstillfällen runtom vårt verksamhetsområde för årets donationsmottagare.

Via en åsiktspulsmätning fick kunderna själva påverka vilka tema de ville att vi betonar då vi väljer donationsmottagare. Sammanlagt närmare 1 400 gav sin röst och enligt dem är de tre viktigaste teman Barn och unga, Åldringar och Djur. Därför betonades också dessa då donationsmottagarna valdes.

Kampanjen Egna området till godo stöder allmännyttig lokal verksamhet, som så många som möjligt av handelslagets kunder och lokala invånare har nytta av. Enligt handelslagets anvisningar väljs ansökningar, vars arbete gynnar det egna området och bidrar till invånarnas välbefinnande. I år var det redan tredje året som Varuboden-Osla ordnar kampanjen och via den har nu sammanlagt 375 000 euro delats ut åt omkring 300 olika lokala projekt och aktörer. 

Se hela mottagarlistan här: https://www.s-kanava.fi/web/varuboden-osla/sv/uutinen/hundra-nya-donationsmottagare-via-kampanjen-egna-omradet-till-godo/3808793_120710