Varuboden-Oslas historia

Varuboden-Oslas historia är ännu kort eftersom handelslaget började sin verksamhet efter kombinationsfusionen så nyligen som 1.7.2011. Båda fusionsparterna, Andelslaget Varuboden och Osla Handelslag, har dock båda en lång och händelserik historia. Varuboden-Oslas rötter sträcker sig ända till år 1889 då Helsingfors allmänna konsumtionsförening bildades av anställda vid Borgströms tobaksfabrik 1889. Den 6 maj 1921 övergick Konsumtionsföreningens 13 butiker i Andelslaget Varubodens ägo. Andelslaget Varuboden behöll 7 butiker och sålde 5 butiker vidare till Helsingin Osuuskauppa och en till Elanto. P.g.a. detta kan man tolka det så att Varuboden-Osla är Finlands äldsta handelslag.

Bekanta dig med både Varubodens och Oslas historia i bifogade bilagor.