Varuboden-Oslas ledning

Hannu Krook Verkställande direktör
Anne Schneider Administrativ direktör
Jukka Pöyhönen Utvecklingsdirektör
Mikko Ala-Huikku Branschdirektör, ABC, HoRe
Bengt Vinberg Branschdirektör, Markethandel & Bruksvaruhandel
Anne Grundström Företagsinfradirektör, ledningsgruppens sekreterare
Laura Koistinen Ekonomidirektör

 

Varuboden-Oslas styrelse

2020:

Ordförande: Bankdirektör Arto Nurmi-Aro
Viceordförande: ekon.mag, DI Merja Partio
VD (Varuboden-Osla) Hannu Krook
ekon mag. Harri Lauslahti
ekon mag. Heidi Collander
 

Varuboden-Oslas förvaltningsråd

Varuboden-Oslas förvaltningsråd har som uppgift att övervaka handelslagets administration och verksamhet som styrelsen och verkställande direktör sköter. Därtill fungerar förvaltningsrådet som beslutandeforum för centrala strategiska frågor.

2020:

Ordförande: Munter-Ollus Leena
Viceordförande: Tom Liljestrand

Medlemmar:
Aaltonen Anna-Lotta
Blomqvist Ray
Haapaniemi Timo
Hertzberg Veronica
Liljeström Christel
Lindgård Stina
Lindholm Staffan
Lindroos Daniel
Lindroos-Holmström Nina
Peltola Esko
Rothberg Daja
Sola Kenneth
Söderlund Yngve

Personalrepresentanter:
Laura Hyppölä
Riitta Räsänen

 

Varuboden-Oslas fullmäktige

Vart fjärde år väljer handelslagets ägare, d.v.s. handelslagets kunder med S-Förmånskort, en ny fullmäktige för det egna handelslaget. Fullmäktige är ägarnas röst i handelslaget. Varuboden-Osla ordnade val 1.3–13.3.2016.

Följande 50 personer blev valda till fullmäktige för mandatperioden 2016-2020:

Ahvenanmaa/Åland Fogelström Karl-Johan
  Rothberg Daja
  Wik Thor-Björn
     
Hanko/Hangö Holm Sture
  Österlund Christoffer
     
Inkoo/Ingå Öberg Benita
  Karlstedt Kaj
     
Kauniainen/Grankulla Stenberg Stefan
     
Kirkkonummi/Kyrkslätt Ekström Gunn
  Holopainen Sabina
  Savilahti Marjatta
  Fröberg Henrik
  Kjerin Ulf
  Majanen Erkki
  Degerth Kerstin
     
Raasepori/Raseborg Holmberg Sven
  Lagerstam Mats
  Avellan Ronny
  Siggberg Björn
  Grundström Camilla
  Pietola Maria
  Malmén Maj-Britt
  Wessberg Nina
     
Sipoo/Sibbo Sundbäck Janica
  Juselius Carola
  Backström Anders
     
Siuntio/Sjundeå Karell Anders
     
Askola Snirvi Harri
     
Lapinjärvi/Lappträsk Aalto Anna-Kaisa
     
Loviisa/Lovisa Winqvist Jan-Anders
  Weckman Daniela
  Haddas Malena
  Isotalo Arja
     
Pornainen/Borgnäs Siivola Kari
     
Porvoo/Borgå Leinonen Satu
  Johansson Bo-Johan
  Tölkkö Raija
  Lund Bodil
  Wikholm Henry
  Pessala Juhani
  Kohonen Eila
  Korpi Marianne
  Sairanen Jussi
  Mikander Jorma
  Sund Kirsti
  Blomqvist Ove
  Ahola Riitta
  Valjakka Tea
  Hopeamaa Sirpa
     
Pukkila Eskola Päivi

 

Corporate Governance

Bifogat Varuboden-Oslas förvaltningsprinciper (Corporate Governance Statement) 2020.