Varuboden-Oslas ledning

Hannu Krook Verkställande direktör
Anne Schneider Administrativ direktör
Jukka Pöyhönen Utvecklingsdirektör
Mikko Ala-Huikku Branschdirektör, ABC, HoRe
Bengt Vinberg Branschdirektör, Markethandel & Bruksvaruhandel
Anne Grundström Företagsinfradirektör, ledningsgruppens sekreterare
Laura Koistinen Ekonomidirektör

 

Varuboden-Oslas styrelse

2020:

Ordförande: Bankdirektör Arto Nurmi-Aro
Viceordförande: ekon.mag, DI Merja Partio
VD (Varuboden-Osla) Hannu Krook
ekon mag. Heidi Collander
 

Varuboden-Oslas förvaltningsråd

Varuboden-Oslas förvaltningsråd har som uppgift att övervaka handelslagets administration och verksamhet som styrelsen och verkställande direktör sköter. Därtill fungerar förvaltningsrådet som beslutandeforum för centrala strategiska frågor.

2020:

Ordförande: Munter-Ollus Leena
Viceordförande: Tom Liljestrand

Medlemmar:
Aaltonen Anna-Lotta
Blomqvist Ray
Haapaniemi Timo
Hertzberg Veronica
Liljeström Christel
Lindgård Stina
Lindholm Staffan
Lindroos Daniel
Lindroos-Holmström Nina
Peltola Esko
Rothberg Daja
Sola Kenneth
Söderlund Yngve

Personalrepresentanter:
Laura Hyppölä
Riitta Räsänen

 

Varuboden-Oslas fullmäktige

Vart fjärde år väljer handelslagets ägare, d.v.s. handelslagets kunder med S-Förmånskort, en ny fullmäktige för det egna handelslaget. Fullmäktige är ägarnas röst i handelslaget. Varuboden-Osla ordnade val 26.3–6.4.2020.

Följande 50 personer blev valda till fullmäktige för mandatperioden 2020-2024:

Ahvenanmaa/Åland Fogelström Karl-Johan
  Helander Gösta
  Latvala Ulla-Liisa
  Sjögren Ulf
  Wik Thor-Björn
     
Hanko/Hangö Holm Stephan
  Nylund Kirsi
     
Inkoo/Ingå Karlstedt Kaj
  Åberg Kalle
  Öberg Benita
     
Kauniainen/Grankulla Stenberg Stefan
  Sunabacka Ulf-Johan
     
Kirkkonummi/Kyrkslätt Ekström Gunn
  Fröberg Henrik
  Holopainen Sabina
  Hyvärinen Tuovi
  Savilahti Marjatta
     
Raasepori/Raseborg Avellan Ronny
  Holmberg Sven
  Lagerstam Mats
  Grundström Camilla
  Wessberg Nina
  Åkerö Fredrika
     
Sipoo/Sibbo Backström Anders
  Juselius Carola
  Railila Marika
  Sundbäck Janica
     
Siuntio/Sjundeå Parviainen Kristian
     
Askola Hoviisilta Heidi
     
Loviisa/Lovisa Eriksson Rune
  Hinttaniemi Jonna
  Isotalo Arja
  Wikström Gudrun
  Widlund Stefan
     
Porvoo/Borgå Ahola Riitta
  Blomqvist Ove
  Hanska Sirpa
  Johansson Bo-Johan
  Korpi Marianne
  Kylätasku Leo
  Lund Bodil
  Linden Ingolf
  Lönnfors Hanna
  Mikander Jorma
  Sund Kirsti
  Tölkkö Raija
  Quach Thai
  Valjakka Tea
  Wikholm Henry

 

Corporate Governance

Bifogat Varuboden-Oslas förvaltningsprinciper (Corporate Governance Statement) 2020.