Nyheter och meddelanden

Handelslag är nutid

Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag är ett i Nyland och på Åland verksamt självständigt handelslag, som ägs av sina ägarkunder.

Handelslaget idkar daglig- och bruksvaruhandel, försäljning av trädgårdsartiklar och blommor, trafikbutiksverksamhet, bränslehandel och restaurangverksamhet. Handelslaget har över 50 verksamhetsställen på sitt område och dessutom landsomfattande och lokala samarbetspartner. Varuboden-Osla är en betydande arbetsgivare på sitt verksamhetsområde med cirka 990 professionella anställda inom sin bransch.

Den regionala och samhälleliga verksamhetsformen framgår ur Varuboden-Oslas sätt att ta hänsyn till sina cirka 67 800 ägarkunder. Enligt principerna för andelsverksamheten använder Varuboden-Osla resultatet av affärsverksamheten till fromma för sitt verksamhetsområde och sina ägarkunder. Som partner har Varuboden-Osla valt företag, organisationer och evenemang som är viktiga inom verksamhetsområdet.