2.9.2020

Upp till 5 % S-gruppens Bonus på bilförsäkring

Gäller: 1.1.2021 - 30.9.2021

Välj Finlands mest populära bilförsäkring du också och samla samtidigt S-gruppens Bonus på försäkringar. Genom att koncentrera dina försäkringar till LokalTapiola kan du få upp till 17 % koncentreringsrabatt på försäkringar.

Bilförsäkring dvs. kasko- och trafikförsäkring tillsammans ersätter skador på din bil och dess utrustning samt motpartens person- och sakskador. I vår trafikförsäkring ger skadefriheten och de ännu bättre bonusförmånerna som helhet den bästa bonusen. Nu har vi förbättrat kaskoförsäkringarna ytterligare och du får ännu mera omfattande bilförsäkringar till samma pris. Vi utökade Lyx- och Omfattande kasko med en Parkeringsförsäkring och Glasförsäkring – utan tilläggspremie.

Du får förmånen på följande verksamhetsställen:
LähiTapiola
Se verksamhetsställena
Du får förmånen på kedjans LähiTapiola verksamhetsställen:
Kedja: LähiTapiola