12.10.2012

Anslut Dig som Ägarkund

Gäller: Tillsvidare

S-market Åland betjänar enligt följande:
måndag-lördag kl 7-21
söndag kl 10-21

 

Anslut dig som ägarkund i Andelslaget Varuboden-Osla i S-market Åland

Då Du ansluter Dig som ägarkund i Andelslaget Varuboden-Osla betalas en engångssumma på 100 € i andelsavgift. Du kan ansluta Dig även genom att betala en delandelsinsats på minst 20 €, varefter den resterande delen betalas inom 24 månader genom den Bonus som insamlas med S-Förmånskortet. Bonus beräknas på månadsinköp över 50 euro endast för ägarkunder.

Du får förmånen på följande verksamhetsställen:
S-market
Se verksamhetsställena
Du får förmånen på kedjans S-market verksamhetsställen:
Kedja: S-market