Corporate Governance

Bifogat Varuboden-Oslas förvaltningsprinciper (Corporate Governance Statement) 2017 samt förvaltningsorganens ansvars- och uppgiftsfördelning.