Vad är en ägarkund?

En ägare i handelslaget som har rätt till de bästa förmånerna

Ägarkunden är ägare i både sitt handelslag och hela S-gruppen.  Och samtidigt vår viktigaste kund, för vilken S-gruppen finns till.

S-gruppens uppgift och verksamhetsidé är att producera tjänster och förmåner åt sina ägarkunder. Du som ägarkund har som uppgift att åtnjuta goda tjänster och förmåner, som du har glädje av varje dag. S-Förmånskortet är tecken på att du är ägarkund och nyckeln till Bonus och de andra fina ägarkundsförmånerna.

Bli ägarkund