De andra ägarkundsförmånerna

Förmåner för dig

Förmånerna sitter bättre än bra i ägarkundsrelationen – att producera tjänster och förmåner är ju S-gruppens viktigaste uppgift. Och ägarkunderna har faktiskt förmåner.

Ägarkundsförmånerna ger dig inbesparingar varje dag: avgiftsfria tjänster, prisförmåner på inköp, ja t.o.m. pengar för att du betalar med S-Förmånskortet. Bonus inte att förglömma. Om man skaffar resten av familjerna S-Förmånskort, kan också  de njuta av förmånerna.

Läs på de här sidorna om vad allt du som ägarkund kan få förmåner kring.

Du hittar alltid aktuella förmåner på S-kanava, i Oma S-kanava, S-mobil, ägarkundsposten och tidningen Samarbete.