Varuboden-Oslas fullmäktigeval våren 2020

 

Du kan ställa upp som kandidat om du:

  • har betalat hela andelsinsatsen före 31.12.2019
  • är godkänd som medlem före 31.12.2019
  • är myndig då röstningen inleds 26.3.2020

Du kan ställa upp som kandidat på det medlemsområde där du bor. Om du bor utanför medlemsområdet kan du ställa upp som kandidat på vilket medlemsområde som helst.