Varuboden-Oslas fullmäktigeval 2020

TEKSTI
 Asetukset

Hur röstar jag i valet?

  • Rösträtt har alla som godkänts som medlem i handelslaget före valårets början och som fyllt 15 år före valårets början.
  • Du kan rösta elektroniskt, per post eller genom att lämna in röstsedeln till Varubodens-Oslas marketenheter (Prisma, S-market och Sale).
  • Skriv numret på din kandidat  på röstsedeln.
  • Du kan endast rösta på en kandidat på det medlemsområde där du bor.
  • Medlem som är bosatt utanför medlemsområdena kan rösta på en kandidat från vilket medlemsområde som helst.