Varuboden-Oslas fullmäktigeval våren 2020

 

Hur ställer jag upp som kandidat?

  • Kandidaterna nomineras på en kandidatlista.
  • En kandidatlista upprättas av minst tre röstberättigade medlemmar, som är bosatta inom medlemsområdet.

  • På listan ska finnas minst två kandidater och högst dubbelt fler än det antal fullmäktigemedlemmar som kan väljas som ordinarie medlemmar från området.

  • Du kan endast ställa upp på en kandidatlista.

  • På kandidatlistan ska finnas kandidatens samtycke eller ombudsmannens försäkran om kandidatens samtycke.

  • Kandidatlistan kan lämnas in elektroniskt eller på papper.

  • Om du ställer upp som kandidat ytterom medlemsområden lämnas kandidatlistan in i pappersformat.

  • När du lämnar in en kandidatlista elektroniskt behöver du förutom namnet på kandidaten även hens medlemsnummer och e-postadress. 

  1. Länk till kandidatnomineringstjänsten (publiceras 3.2.2020)
  2. Länk till pappersblankett (publiceras 3.2.2020)

 

Medlemsområden:

A. Hangö, Raseborg, Ingå – 11  medlemmar väljs in

B. Sjundeå, Kyrkslätt, Grankulla – 9 medlemmar väljs in

C. Sibbo, Borgnäs, Askola, Pukkila, Lovisa, Lappträsk – 10  medlemmar väljs in

D.  Borgå -  15 medlemmar väljs in

E. Åland – 5 medlemmar väljs in