Varuboden-Oslas fullmäktigeval våren 2020

 

Hur ställer jag upp som kandidat?

  • En enskild medlem kan inte ensam ställa upp som kandidat utan kandidaterna nomineras på en kandidatlista.
  • Du kan endast ställa upp som kandidat på en lista.
  • En kandidatlista upprättas av minst tre röstberättigade medlemmar, som är bosatta inom medlemsområdet. De fungerar som ombudsman, suppleant och undertecknare för listan.
  • På listan ska finnas minst två och högst dubbelt fler kandidater än det antal fullmäktigemedlemmar som kan väljas som ordinarie medlemmar från området.
  • När ombudsmannen skapar en elektronisk kandidatlistan i kandidatnomineringstjänsten behöver hen kandidatens namn, medlemsnummer och e-postadressen. Kandidaten får inbjudan till kandidatnomineringstjänsten, där hen kan komplettera sina uppgifter och godkänna sin kandidatur.
  • Om kandidaten bor utanför medlemsområdet, ska kandidatlistan göras på papper.
  • På kandidatlistan ska finnas kandidaternas samtycke eller ombudsmannens försäkran om kandidatens samtycke.

 

Medlemsområden:

A. Hangö, Raseborg, Ingå – 11  medlemmar väljs in

B. Sjundeå, Kyrkslätt, Grankulla – 9 medlemmar väljs in

C. Sibbo, Borgnäs, Askola, Pukkila, Lovisa, Lappträsk – 10  medlemmar väljs in

D.  Borgå -  15 medlemmar väljs in

E. Åland – 5 medlemmar väljs in