Corporate Governance

Ohessa Varuboden-Oslan hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää kuvaava selostus (Corporate Governance Statement) 2019 (pdf).