Bonus är pengar tillbaka

Det är på många sätt inbringande att vara ägarkund. Bonus, som man får på över 2 000 verksamhetsställen runtom i landet, är den mest betydande ägarkundsförmånen. Du kan få hela 5 % av dina månatliga inköp som Bonus, dvs. pengar tillbaka.

Visa upp ditt S-Förmånskort varje gång du gör inköp vid S-gruppens eller våra samarbetspartners verksamhetsställen, så försäkrar du dig om Bonus. Också små inköp bidrar till månadens totala bonusköp och kan höja bonusprocenten till en högre nivå. Det lönar sig att också förse familjemedlemmarna med S-Förmånskort: då bidrar alla inköp i hushållet till de gemensamma bonusköpen.

Värt att veta om Bonus

Att samla Bonus

Man kan samla Bonus med inköp på S-gruppens verksamhetsställen, på webbtjänster och inköp hos samarbetspartner, och den beräknas som regel på inköpens totalbelopp.Bonus betalas ut i perioder om en månad enligt bonustabellen som ditt handelslag tillämpar. Bonusprocenten växer stegvis i takt med summan av de månatliga inköpen.

På bränsle som säljs på ABC-stationernas tankningsområde betalas Tankningsbonus. Ägarkunden får lika många cent Tankningsbonus per tankad liter bränsle som hens ägarkundshushålls bonusprocent är den aktuella månaden. Om totalbeloppet av alla bonusköp under tankningsmånaden berättigar till 3 % Bonus, betalas till ägarkunden 3 cent/liter i Tankningsbonus för varje liter bränsle som hushållet tankat under den månaden. Tankningsbonus ersätter för bränsleköpens del den procentuella Bonusen.

Bonus beviljas privatpersoner för inköp till privata hushåll. Bonus beviljas inte på inköp som betalas med företagskreditkort eller som är prissatta enligt avtal.

Mer information om hur Bonus löper upp får du ireglerna för ägarkundssystemet och presentationen av samarbetspartnerna.

Så här beräknas Bonus

Bonus är 1–5 % av månadens bonusköp. Bonus samlas i perioder om en månad enligt bonustabellen som ditt handelslag tillämpar.

Bonusprocenten växer stegvis i takt med summan av de månatliga inköpen. Om alla familjemedlemmar har var sitt S-Förmånskort, kan alla utnyttja förmånerna som kortet ger, och alla inköp bidrar till familjens gemensamma bonusköp.

Bonus dubbelt upp

Ibland – om ett verksamhetsställe ordnar en kampanj under temat Bonus dubbelt upp – kan man få Bonus dubbelt upp. Bonus dubbelt upp betyder, att Bonus som man får för inköp under kampanjtiden på det verksamhetsstället fördubblas.

  • Exempel: Om bonusprocenten för månadens totala inköp är 3 %, får ägarkunden alltså 6 % Bonus för inköpen under kampanjperioden vid verksamhetsstället som beviljar Bonus dubbelt upp.

Utbetalning av Bonus

Bonus för månadens inköp betalas enligt ditt handelslags bonustabell månatligen in på ditt S-Konto senast den tionde dagen påföljande månad. Den betalas ut på det S-Konto eller det  S-Avkastningskonto i S-Banken som definierats som ägarkundshushållets huvudmedlems inbetalningskonto för förmåner.

Om du inte har betalt din insats till fullo, kompletteras den med den Bonus som du får. Då insatsen är till fullo betald, betalas Bonus in på inbetalningskonto för förmåner.

Följa upp Bonus

Man kan följa med hur Bonus samlas via webbtjänsten Oma S-kanava och på verksamhetsställenas saldoterminaler. Oma S-kanava fungerar också i mobilen på webbplatsen ao-online.mobi. Det lönar sig att ge akt på Bonus i synnerhet mot slutet av kalendermånaden, då ett litet köp kan höja bonusprocenten till nästa nivå.