Asiakasomistajan oma kauppa

TOK on 116-vuotias yritys, jonka toiminta-ajatus on pysynyt samana alusta lähtien.

Turun Osuuskauppa, alkuperäiseltä nimeltään Vähäväkisten Osuusliike, perustettiin vuonna 1901 edistysmielisten turkulaisten toimesta. He halusivat varmistaa osuusliikkeen jäsenten tavaroiden ja palvelujen saannin. Päätöksenteko saatiin osuuskunnan omien jäsenten vastuulle ja myös tulos päästiin käyttämään oman kaupan ja asiakkaiden parhaaksi.

Osuuskaupan toiminta-ajatus on pysynyt ajan saatossa muuttumattomana. Tehtävänä on edelleen tuottaa palveluja ja etuja jäsenille, joita nykyään kutsutaan asiakasomistajiksi. Sana kuvaa hyvin jäsenen kahta roolia: hän on yhtä aikaa asiakas ja omistaja.

TOK:n omistuspohjan vuoksi sitä ei voi myydä eikä toimintaa voi siirtää muualle. Osuuskauppa on juuriaan myöten kiinni omassa alueessaan ja sen ihmisissä.

Fiksua taloudenpitoa

Turun Osuuskaupan ja Varsinais-Suomen maakunnan tiet ovat kautta vuosikymmenten kulkeneet tiiviisti rinnakkain.

TOK toimii tätä nykyä 20 kunnan alueella ja yhdistää jo yli 150 000 alueen taloutta. Osuuskauppaa onkin osuvasti kuvattu ihmisten yhteisöksi. Sen avulla asiakasomistajat ovat järjestäneet itselleen paremmat mahdollisuudet hankkia erilaisia tuotteita ja palveluja edullisesti ja luotettavasti.

Asiakasomistajuuden omaleimaisuus korostuu ja arvo kasvaa epävarmoina aikoina. Asiakasomistajuus tarjoaa tien fiksuun taloudenpitoon ja oman talouden hallintaan. Asiakasomistajat harkitsevat rahojensakäyttöä entistä tarkemmin, arvostavat edullista hintatasoa ja hyödyntävät mahdollisuudentuntuviin rahana maksettaviin etuihin.

Kattavat palvelut lähellä asiakasomistajia

Asiakasomistajille suunnattuja palveluja ja etuja parannetaan jatkuvasti sekä määrällisestiettä laadullisesti. Tavoitteena on tehdä ostojen keskittämisestä yhä helpompaa ja kannattavampaa.

Asiakasomistajille tärkeimpiä palveluja ovat ruokakaupat ja polttonesteen jakelupisteet.Kokonaisuutta monipuolistavat käyttötavarakaupan palvelut, liikennemyymälät sekä hotellit ja ravintolat. Lisäksi TOK:lla on lukuisia yhteistyökumppaneita toimialoilla, jotka eivät kuulu osuuskaupan omaan liiketoimintaan.

Asiakasomistajille tärkeimpiä asioita ovat hyvät, ajanmukaiset ja kilpailukykyiset palvelut sekä edulliset hinnat. Niiden lisäksi asiakasomistajat saavat tuntuvia rahana maksettaviaetuja, joista tärkein on palvelujen käytöstä kertyvä ostohyvitys eli Bonus.