Vastuullisuus - luonteva osa Suur-Savon toimintaa

.

Osuuskauppa Suur-Savon toiminta on alueellisuutensa ja omistusrakenteensa vuoksi lähtökohtaisesti yhteiskuntavastuullista. Oman maakunnan ja osuuskaupan edut ovat yhteneväisiä, sillä molempien elinvoimaisuus ja menestyminen hyödyttävät toinen toisiaan. Vastuullinen toiminta onkin pieniä ja suuria tekoja, jotka tuottavat hyötyä paitsi yritykselle itselleen myös sitä ympäröivälle yhteisölle.

Vastuullista yritystoimintaa ohjaavat osuuskaupan arvot. Yrityksemme kantaa vastuun henkilöstöstään, ympäristöstään ja koko Etelä-Savosta. Palveluverkostoa kehitetään jatkuvasti koko maakunnassa. Suur-Savossa vastuullisuus on kaikkien yhteinen asia ja osa työtä. Yrityksen hyvä taloudellinen suorituskyky luo perustan myös yrityksen sosiaali- ja ympäristövastuulle.

Paras jäte on syntymätön jäte

Yksiköissä sovittujen toimintatapojen tavoitteena on vähentää jätteen määrää. Jokaisessa toimipaikassa lajitellaan jätteet mahdollisimman tehokkaasti. Biojätteen määrää vähennetään kouluttamalla henkilökuntaa tilausten tekoon. Lisäksi biojätteen määrää vähennetään tuotteiden oikealla käsittelyllä, päiväysten seurannalla. Syyskuussa 2017 muutettiin ruokatuotteiden viimeisen aukioloaikatunnin aleprosentti 30%  -60%, joka omalta osaltaan vähentää jätteen määrää. Suuresta osasta toimipaikkoja lahjoitetaan elintarvikkeita erilaisille hyväntekeväisyysjärjestöille, esimerkiksi seurakunnille ja työttömien yhdistyksille.

Jätteiden määrän vähentäminen, lajittelu ja kierrätys ovat jokapäiväistä toimintaa. Usean toimipaikan pihassa on Ringin ylläpitämä ekopiste, johon kotitaloudet voivat palauttaa kartonki-, lasi- ja metallipakkaukset. Myös muutamissa pisteissä kerätään muovipakkauksia.

Vuonna 2017 Osuuskauppa Suur-Savon toimipaikoissa syntyvistä jätteistä hyötykäyttöön meni 94 %. Kokonaisjätemäärä pienentyi edellisestä vuodesta 1 %. Suurimmat jätejakeet ovat keräyspahvi, biojäte ja energiajäte.

Hävikkibattle oppilaitosten kotitalouden tunneilla

Syyskuussa hävikkiviikolla Motivan ja S-ryhmän yhteistyössä järjestämässä hävikkibattlessa kahden koulun kotitalous oppiaineen valinneet oppilaat valmistivat S-ryhmän kaupoista lahjoitetuita hävikki raaka-aineista herkullisia ruoka-annoksia sekä jälkiruokia.

Ei panna enää pakasteita pussiin / muovikassisitoumus

S-ryhmä on tehnyt sitoumuksen, joka on osa uuden EU-pakkausjätedirektiivin muutoksen toteuttamista. Muutoksella pyritään välttämään muovijätteen syntymistä ja vähentämään merten roskaantumista. Sitoumuksen tavoitteena on vähentää muovipussien ja –kassien kulutusta. 

Tavoitteena on, että vuoden 2025 loppuun mennessä kevyiden muovikassien kulutus vuodessa ei ylitä 40 kappaleen määrää henkeä kohden. Yritykset, jotka ovat mukana sopimusjärjestelmässä raportoivat sitoumuksensa tuloksista joka vuosi Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusjärjestelmään.

Omaa ostoskassia meistä kaupassakävijöistä käyttää jo nyt kaksi kolmesta. Jos joutuu turvautumaan muovikassin ostoon niin onneksi sitä voi käyttää uudelleen useamman kerran ja lopulta se yleensä päätyy roskapussiksi. 

S-ryhmä sitoutuu laajentamaan muovisten ostoskassien maksullisuutta. Kassoilta itsepalveluna jaettujen muovipussien ilmaisesta jakelusta on luovuttu.  Toki asiakkaan sellaista pyytäessä sellaisen vielä saa. Vaihtoehtoja muovipusseille valikoimistamme ovat kestokassi, paperikassi, biohajoava muovikassi, puuvillakassi sekä myymälöistämme saatava kestohevi-pussi. Kattavimman tiedon ostoskassien ympäristövaikutuksista löytää osoitteesta kassi-info.fi.

Suur-Savon leipomo – lähiruokaa parhaimmillaan

Toimipaikkojen valikoimiin kuuluu laajalti tunnettujen Osuuskauppa Suur-Savon oman leipomon tuotteiden lisäksi muutakin lähiruokaa sekä ympäristömerkittyjä tuotteita. Lähiruoka tuo asiakkaille paikallisia vaihtoehtoja monipuolisiin valikoimiin.

ABC-bensassa biokomponenttia

Polttonestekaupan ympäristöriskeihin suhtaudutaan Osuuskauppa Suur-Savossa vakavasti. Polttoainejakelukentät ovat säädösten ja määräysten mukaisia ja niiden toimintaa valvotaan jatkuvasti. Suur-Savon ABC-ketjussa biopolttonesteiden suhteen toimitaan velvoitteiden edellyttämällä tavalla. Osuuskauppa Suur-Savon ABC-asemille toimitettavassa bensiinissä on valmiiksi sekoitettuna lainsäädännön edellyttämä määrä biokomponenttia (etanolia).

Suur-Savon autoliikkeet on hyväksytty jäseniksi Autoalan Keskusliitto ry:n ympäristöohjelmaan ja ne ovat saaneet myös ympäristösertifikaatin. Ympäristösertifikaatteja Autoalan Keskusliitto ry myöntää autoliikkeille, jotka käyttävät toiminnassaan vain AKL:n ympäristöohjelman sallimia työmenetelmiä ja materiaaleja.