Vastuullisuus - luonteva osa Suur-Savon toimintaa

.

Osuuskauppa Suur-Savon toiminta on alueellisuutensa ja omistusrakenteensa vuoksi lähtökohtaisesti yhteiskuntavastuullista. Oman maakunnan ja osuuskaupan edut ovat yhteneväisiä, sillä molempien elinvoimaisuus ja menestyminen hyödyttävät toinen toisiaan. Vastuullinen toiminta onkin pieniä ja suuria tekoja, jotka tuottavat hyötyä paitsi yritykselle itselleen myös sitä ympäröivälle yhteisölle.

Ympäristöasioiden huomioon ottaminen ja kehittäminen ovat jokapäiväistä Osuuskauppa Suur-Savon toimintaa. Jokaiseen toimipaikkaan on nimetty ympäristövastaava, jonka tehtäviin kuuluu huolehtia ympäristöasioiden käytäntöön viemisestä ja toimia henkilökunnan perehdyttäjänä.

Vastuullista yritystoimintaa ohjaavat osuuskaupan arvot. Yrityksemme kantaa vastuun henkilöstöstään, ympäristöstään ja koko Etelä-Savosta. Palveluverkostoa kehitetään jatkuvasti koko maakunnassa. Suur-Savossa vastuullisuus on kaikkien yhteinen asia ja osa työtä. Yrityksen hyvä taloudellinen suorituskyky luo perustan myös yrityksen sosiaali- ja ympäristövastuulle.

Paras jäte on syntymätön jäte

Yksiköissä sovittujen toimintatapojen tavoitteena on vähentää jätteen määrää. Jokaisessa toimipaikassa lajitellaan jätteet mahdollisimman tehokkaasti. Biojätteen määrää vähennetään kouluttamalla henkilökuntaa tilausten tekoon. Lisäksi biojätteen määrää vähennetään tuotteiden oikealla käsittelyllä ja päiväysten seurannalla. Suuresta osasta toimipaikkoja lahjoitetaan elintarvikkeita hyväntekeväisyyteen erilaisille hyväntekeväisyysjärjestöille, esimerkiksi seurakunnille ja työttömien yhdistyksille.

Jätteiden määrän vähentäminen, lajittelu ja kierrätys ovat jokapäiväistä toimintaa. Useiden toimipaikkojen pihassa on Ringin ylläpitämä ekopiste, johon kotitaloudet voivat palauttaa kartonki-, lasi- ja metallipakkaukset. Myös muutamissa pisteissä kerätään muovipakkauksia.

Vuonna 2016 Osuuskauppa Suur-Savon toimipaikoissa syntyvistä jätteistä hyötykäyttöön meni 95%. Kokonaisjätemäärä pienentyi edellisestä vuodesta lähes 10%. Suurimmat jätejakeet ovat keräyspahvi, biojäte ja energiajäte.

Suur-Savon leipomo – lähiruokaa parhaimmillaan

Toimipaikkojen valikoimiin kuuluu laajalti tunnettujen Osuuskauppa Suur-Savon oman leipomon tuotteiden lisäksi muutakin lähiruokaa sekä ympäristömerkittyjä tuotteita. Lähiruoka tuo asiakkaille paikallisia vaihtoehtoja monipuolisiin valikoimiin.

ABC-bensassa biokomponenttia

Polttonestekaupan ympäristöriskeihin suhtaudutaan Osuuskauppa Suur-Savossa vakavasti. Polttoainejakelukentät ovat säädösten ja määräysten mukaisia ja niiden toimintaa valvotaan jatkuvasti. Suur-Savon ABC-ketjussa biopolttonesteiden suhteen toimitaan velvoitteiden edellyttämällä tavalla. Osuuskauppa Suur-Savon ABC-asemille toimitettavassa bensiinissä on valmiiksi sekoitettuna lainsäädännön edellyttämä määrä biokomponenttia (etanolia).

Suur-Savon autoliikkeet on hyväksytty jäseniksi Autoalan Keskusliitto ry:n ympäristöohjelmaan ja ne ovat saaneet myös ympäristösertifikaatin. Ympäristösertifikaatteja Autoalan Keskusliitto ry myöntää autoliikkeille, jotka käyttävät toiminnassaan vain AKL:n ympäristöohjelman sallimia työmenetelmiä ja materiaaleja.