Edustajisto

Edustajistolla merkittäviä tehtäviä

Edustajisto käyttää omistajille kuuluvaa ylintä päätösvaltaa Osuuskauppa Suur-Savossa. Osuuskauppa Suur-Savon edustajistoon kuuluu 48 jäsentä, jotka on valittu asiakasomistajien keskuudesta postiäänestyksellä. Jokainen osuuskaupan toimialueella asuva täysivaltainen asiakasomistaja voi asettua vaaleissa ehdokkaaksi. Edustajisto kokoontuu sääntöjen mukaan varsinaiseen kokoukseensa keväällä ja syksyllä hallintoneuvoston puheenjohtajan kutsumana hallintoneuvoston toimeksiannosta.

Kevätkokouksen tärkeimmät asiat ovat edellisen vuoden tilinpäätöksen vahvistaminen ja siihen liittyvän ylijäämän käytöstä päättäminen. Syyskokouksessa edustajisto valitsee Osuuskauppa Suur-Savon hallintoneuvoston jäsenet ja tilintarkastajat. Edustajisto päättää osuuskaupan säännöistä ja tarvittaessa niiden muuttamisesta. Edustajiston toimikausi on pituudeltaan neljä vuotta.

Hallinnon kuvat löydät täältä:
Osuuskauppa Suur-Savo hallinto v. 2017 (.pdf)

Hallintoneuvosto

 

Osuuskauppa Suur-Savon hallintoneuvostoon kuuluu 15 jäsentä, joista 13 valitsee edustajisto. Hallintoneuvoston kaksi muuta jäsentä on henkilöstön edustajia, jotka valitaan henkilöstön keskuudesta yrityksen hallinnossa annetun lain mukaisesti.

Edustajisto valitsee hallintoneuvoston jäsenet kolmen vuoden toimikausiksi. Vuosittain 4 hallintoneuvoston jäsenistä on erovuorossa. Hallintoneuvosto valitsee vuosittain keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallintoneuvosto kokoontuu puheenjohtajan kutsusta vähintään kolme kertaa vuodessa.

Hallintoneuvosto 2018

 • Martti Lokka pj.
  toimitusjohtaja, isännöitsijä,
  Mikkeli
 • Annemaija Summanen vpj.
  toimitusjohtaja,
  Savonlinna
 • Arto Hokkanen
  toimialapäällikkö,
  Mikkeli
 • Arttu Hänninen
  leipomotyöntekijä,
  Mikkeli
 • Jyrki Koivikko
  kappalainen, kouluneuvos,
  Mikkeli
 • Anne Kokkonen
  ravintolapäällikkö,
  Mikkeli
 • Juha Korhonen
  hallintopäällikkö,
  Pieksämäki
 • Heino Lipsanen
  aluejohtaja, liikuntaneuvos,
  Mikkeli
 • Mari Makkonen
  rehtori, 
  Savonlinna
 • Heikki Manninen
  urakoitsija, maanviljelijä,
  Pieksämäki
 • Liisa Pulliainen
  fysioterapeutti,
  Mikkeli
 • Jaakko Rouhiainen
  maanviljelijä,
  Juva
 • Jukka Suomalainen
  yrittäjä,
  Savonlinna
 •  Kirsi Torikka
  TtM, päihdetyöntekijä
  Savonlinna
 • Kaarina Virta
  terveydenhoitaja,
  Sulkava

 

 

Hallintoneuvosto valvoo, että osuuskauppaa ja sen hallintoa hoidetaan lain ja sääntöjen sekä edustajiston ja hallintoneuvoston päätösten mukaisesti. Hallintoneuvosto vahvistaa osuuskaupan strategian sekä päättää toiminnan huomattavasta laajentamisesta tai supistamisesta. Lisäksi se valitsee toimitusjohtajan ja hallituksen jäsenet sekä valmistelee edustajiston kokouksessa käsiteltävät asiat.

Hallitus

 

Hallituksen muodostavat toimitusjohtaja ja 4-6 hallintoneuvoston kalenterivuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä. Hallitukseen valittavalla tulee olla hyvä liiketaloudellisten ja hallinnollisten asioiden tuntemus. Hallituksen puheenjohtajana toimii sääntömääräisesti toimitusjohtaja.

Hallitus
 • Puheenjohtaja,
  Heikki Hämäläinen
  toimitusjohtaja, Mikkeli
 • Kari Nikkanen
  toimitusjohtaja, Mikkeli
 • Antti Vainio
  asianajaja, Savonlinna
 • Satu Koskinen
  KTM, kauppatieteen tohtoriopiskelija, Joensuu
 • Erkki Lappi
  hallituksen puheenjohtaja, Virtasalmi

 

Hallituksen tehtävänä on edistää osuuskaupan etua ja hoitaa sen asioita osuuskuntalain, osuuskunnan sääntöjen sekä edustajiston ja hallintoneuvoston antamien ohjeiden ja päätösten mukaisesti.

Hallitus valmistelee yhteistyössä johdon kanssa strategian ja vuosibudjetin sekä varmistaa strategian toteutumisen. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsumana vähintään kuusi kertaa vuodessa.

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan tehtävänä on johtaa Osuuskauppa Suur-Savon ja hallituksen toimintaa lain, osuuskunnan sääntöjen ja hallintoelinten päätösten mukaisesti. Osuuskauppa Suur-Savon toimitusjohtajana on toiminut 1.7.2007 alkaen kauppatieteiden maisteri Heikki Hämäläinen.

Johtoryhmä

Toimitusjohtajan apuna Osuuskauppa Suur-Savon operatiivisessa johtamisessa toimii johtoryhmä.

Johtoryhmän jäsenten sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@sok.fi

Toimitusjohtaja

Heikki Hämäläinen

puh. 010 764 0001
(0,0835 €/puh.+0,1209 €/min)

Marketkaupan johtaja
- marketkauppa
- ABC-liikennemyymälä- ja polttonestekauppa

Iiro Siponen puh. 010 764 0003
(0,0835 €/puh.+0,1209 €/min)

Matkailu- ja ravitsemiskaupan johtaja

Kai Nurmi

puh. 010 764 0005 
(0,0835 €/puh.+0,1209 €/min)

Autokaupan johtaja

Ilkka Häkkänen

puh. 010 764 1601 
(0,0835 €/puh.+0,1209 €/min)

Talousjohtaja

Ari Miettinen

puh. 010 764 0006 
(0,0835 €/puh.+0,1209 €/min)

Asiakkuuspäällikkö

Marja-Leena Koukonen

puh. 010 764 0008 
(0,0835 €/puh.+0,1209 €/min)

Henkilöstöpäällikkö

Tuula Lyytikäinen

puh. 010 764 0009 
(0,0835 €/puh.+0,1209 €/min)

 

Säännöt

Ohessa Osuuskauppa Suur-Savon

pdf-liitetiedostoina.