Edustajisto

Edustajistolla merkittäviä tehtäviä

Edustajisto käyttää omistajille kuuluvaa ylintä päätösvaltaa Osuuskauppa Suur-Savossa. Osuuskauppa Suur-Savon edustajistoon kuuluu 48 jäsentä, jotka on valittu asiakasomistajien keskuudesta postiäänestyksellä. Jokainen osuuskaupan toimialueella asuva täysivaltainen asiakasomistaja voi asettua vaaleissa ehdokkaaksi. Edustajisto kokoontuu sääntöjen mukaan varsinaiseen kokoukseensa keväällä ja syksyllä hallintoneuvoston puheenjohtajan kutsumana hallintoneuvoston toimeksiannosta.

Kevätkokouksen tärkeimmät asiat ovat edellisen vuoden tilinpäätöksen vahvistaminen ja siihen liittyvän ylijäämän käytöstä päättäminen. Syyskokouksessa edustajisto valitsee Osuuskauppa Suur-Savon hallintoneuvoston jäsenet ja tilintarkastajat. Edustajisto päättää osuuskaupan säännöistä ja tarvittaessa niiden muuttamisesta. Edustajiston toimikausi on pituudeltaan neljä vuotta. Osuuskauppavaalit ovat seuraavan kerran keväällä 2024.

Edustajisto 2020

       
       
       

 

Hallintoneuvosto

 

Osuuskauppa Suur-Savon hallintoneuvostoon kuuluu 15 jäsentä, joista 13 valitsee edustajisto. Hallintoneuvoston kaksi muuta jäsentä on henkilöstön edustajia, jotka valitaan henkilöstön keskuudesta yrityksen hallinnossa annetun lain mukaisesti.

Edustajisto valitsee hallintoneuvoston jäsenet kolmen vuoden toimikausiksi. Vuosittain 4 hallintoneuvoston jäsenistä on erovuorossa. Hallintoneuvosto valitsee vuosittain keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallintoneuvosto kokoontuu puheenjohtajan kutsusta vähintään kolme kertaa vuodessa.

Hallintoneuvosto 2019

 • Martti Lokka pj.
  toimitusjohtaja, isännöitsijä,
  Mikkeli
 • Annemaija Summanen vpj.
  Kauppatieteiden tohtori (KTT), HR-asiantuntija,
  toimitusjohtaja, Savonlinna
 • Kalle Ervasti
  asianajaja, varatuomari
  Mikkeli
 • Tuomas Jääskeläinen
  liikennemyymäläpäällikkö,
  Mikkeli
 • Jyrki Koivikko
  kappalainen, kouluneuvos,
  Mikkeli
 • Juha Korhonen
  hallintopäällikkö,
  Pieksämäki
 • Merja Lindblom
  varaosamyyjä,
  Savonlinna
 • Heino Lipsanen
  aluejohtaja, liikuntaneuvos,
  Mikkeli
 • Mari Makkonen
  rehtori, 
  Savonlinna
 • Heikki Manninen
  urakoitsija, maanviljelijä,
  Pieksämäki
 • Liisa Pulliainen
  fysioterapeutti,
  Mikkeli
 • Jaakko Rouhiainen
  maanviljelijä,
  Juva
 • Jukka Suomalainen
  yrittäjä,
  Savonlinna
 •  Kirsi Torikka
  TtM, päihdetyöntekijä
  Savonlinna
 • Kaarina Virta
  terveydenhoitaja,
  Sulkava

 

 

Hallintoneuvosto valvoo, että osuuskauppaa ja sen hallintoa hoidetaan lain ja sääntöjen sekä edustajiston ja hallintoneuvoston päätösten mukaisesti. Hallintoneuvosto vahvistaa osuuskaupan strategian sekä päättää toiminnan huomattavasta laajentamisesta tai supistamisesta. Lisäksi se valitsee toimitusjohtajan ja hallituksen jäsenet sekä valmistelee edustajiston kokouksessa käsiteltävät asiat.

Hallitus

 

Hallituksen muodostavat toimitusjohtaja ja 4-6 hallintoneuvoston kalenterivuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä. Hallitukseen valittavalla tulee olla hyvä liiketaloudellisten ja hallinnollisten asioiden tuntemus. Hallituksen puheenjohtajana toimii sääntömääräisesti toimitusjohtaja.

Hallitus
 • Puheenjohtaja,
  Heikki Hämäläinen
  toimitusjohtaja, kauppaneuvos, Mikkeli
 • Kari Nikkanen
  toimitusjohtaja, Mikkeli
 • Antti Vainio
  asianajaja, Savonlinna
 • Satu Koskinen
  kauppatieteiden tohtori (KTT), Joensuu
 • Anu Haapala
  Tutkimusjohtaja, Mikkeli

 

Hallituksen tehtävänä on edistää osuuskaupan etua ja hoitaa sen asioita osuuskuntalain, osuuskunnan sääntöjen sekä edustajiston ja hallintoneuvoston antamien ohjeiden ja päätösten mukaisesti.

Hallitus valmistelee yhteistyössä johdon kanssa strategian ja vuosibudjetin sekä varmistaa strategian toteutumisen. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsumana vähintään kuusi kertaa vuodessa.

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan tehtävänä on johtaa Osuuskauppa Suur-Savon ja hallituksen toimintaa lain, osuuskunnan sääntöjen ja hallintoelinten päätösten mukaisesti. Kauppatieteiden maisteri, kauppaneuvos Heikki Hämäläinen on toiminut Osuuskauppa Suur-Savon toimitusjohtajana 1.7.2007 alkaen.

Johtoryhmä

Toimitusjohtajan apuna Osuuskauppa Suur-Savon operatiivisessa johtamisessa toimii johtoryhmä.

Johtoryhmän jäsenten sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@sok.fi

Toimitusjohtaja, kauppaneuvos

Heikki Hämäläinen

puh. 010 764 0001
(0,0835 €/puh.+0,1209 €/min)

Marketkaupan johtaja
- marketkauppa
- ABC-liikennemyymälä- ja polttonestekauppa

Iiro Siponen puh. 010 764 0003
(0,0835 €/puh.+0,1209 €/min)

Matkailu- ja ravitsemiskaupan johtaja

Kai Nurmi

puh. 010 764 0005 
(0,0835 €/puh.+0,1209 €/min)

Autokaupan johtaja

Ilkka Häkkänen

puh. 010 764 1601 
(0,0835 €/puh.+0,1209 €/min)

Talousjohtaja

Ari Miettinen

puh. 010 764 0006 
(0,0835 €/puh.+0,1209 €/min)

Asiakkuuspäällikkö

Marja-Leena Koukonen

puh. 010 764 0008 
(0,0835 €/puh.+0,1209 €/min)

Henkilöstöpäällikkö

Tuula Lyytikäinen

puh. 010 764 0009 
(0,0835 €/puh.+0,1209 €/min)

 

Säännöt

Ohessa Osuuskauppa Suur-Savon

pdf-liitetiedostoina.