Vastuullisuus ja yhteistyökumppanit

Suur-Seudun Osuuskauppa SSO:ssa vastuullisuus on jokapäiväistä työtä ja käytännön toimintaa. Osuuskauppa on mukana oman alueensa arjessa – luomassa yhteistä hyvää lukuisilla eri tavoilla.

SSO on yrityskansalainen, joka huolehtii omien työntekijöidensä hyvinvoinnista ja kantaa myös laajemmin vastuuta lähiympäristönsä elinvoimaisuudesta. Yrityksen vastuullisuuden eri osa-alueita ovat taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristövastuullisuus. SSO:ssa vastuullisuus on luonteva osa toiminta-ajatusta.

Investoiminen ja työllistäminen osa vastuullisuutta

Taloudellinen turvallisuus ja kilpailukyky ovat kivijalka, jonka päälle muu vastuullinen toiminta rakentuu. Palvelutarjontaa asiakasomistajille kehitetään jatkuvasti, ja asiakasomistajat voivat aina luottaa ostamiensa tuotteiden laatuun ja turvallisuuteen sekä oikeaan hintatasoon. Omasta henkilöstöstä, sen jaksamisesta ja työtyytyväisyydestä pidetään huolta. Ympäristöstä huolehtiminen, omalle alueelle investoiminen ja työllistäminen myös taloudellisesti huonoina aikoina ovat nekin osa vastuullista ja pitkäjänteistä toimintaa

Vastuullista toimintaa yhteistyössä

SSO tekee yhteistyötä monien kumppaneiden kanssa. Osa niistä on S-ryhmän valtakunnallisia yhteistyökumppaneita, osa SSO:n omia paikallisia.

Urheilussa, liikunnassa ja kulttuurissa SSO keskittyy lasten ja nuorten toiminnan tukemiseen tarjoten samalla asiakasomistajaperheille yhteistä tekemistä. SSO keskittää tukensa joukkueurheiluun, sillä osuustoiminta jos mikä, on joukkuepeliä.

Valtakunnallisista merkittävimpiä yhteistyökumppaneita ovat Suomen Punainen Risti ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto. Joulutervehdysvarat SSO on perinteisesti lahjoittanut Salon ja Lohjan sairaaloiden lastenosastoille.

Prisma-liiga liikuttaa satoja

Eräs merkittävimmistä hankkeista lasten ja nuorten urheiluharrastuksen tukemiseksi on Prisma-liiga, joka liikuttaa todella suurta joukkoa innokkaita pieniä futaajia. Prisma- jalkapallokoulut liikuttavat lapsia Lohjalla, Nummelassa, Salossa ja Somerolla (S-market -liiga).

Yhteisenä tavoitteena Prisma-liigalla on, että osallistujat lapsesta lähtien sisäistäisivät liikunnalliset ja terveelliset elämäntavat, oppisivat nauttimaan voitosta ja hyväksymään myös tappiot.

SSO:n paikallisia yhteistyökumppaneita ovat muun muassa: