Päätösvalta asiakasomistajilla

Kaikki päätökset SSO:n toiminnan kehittämisestä ja linjauksista tehdään itsenäisesti omalla alueella, sen asukkaiden etua ajaen.

SSO:n omistavat tasaosuuksin osuuskaupan yli 70 000 asiakasomistajaa. He sanelevat toiminnalle suunnan sekä asiakkaina että hallinnossa mukana olevina päättäjinä.

Tästä syystä osuuskauppa pysyy aina lähellä asiakkaitaan ja pystyy vastaamaan heidän muuttuviin tarpeisiinsa.

Edustajisto valitaan vaaleilla

SSO:n yli 70 000 asiakasomistajaa eivät voi osallistua suoraan päätöksentekoon. Siksi tarvitaan järjestelmä, jossa toteutuu edustuksellinen demokratia. SSO:n edustajistossa on 50 jäsentä. Asiakasomistajat valitsevat edustajiston keskuudestaan vaaleilla neljän vuoden välein. SSO:n edustajiston vaalit pidettiin vuoden 2020 alussa.

Äänestämään edustajiston vaaleissa pääsevät kaikki ennen vaalivuotta osuuskauppaan hyväksytyt jäsenet, jotka ovat täyttäneet 15 vuotta. Osuustoiminnan periaatteiden mukaisesti jokaisella on vain yksi ääni.

Omaperäinen osuustoiminta – yhteistä hyvää

SSO:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa kannattavasti palveluja ja etuja asiakasomistajilleen. SSO:n tavoitteena on pysyä kehityksen kärjessä kaikilla liiketoiminta-alueillaan.

SSO:n liiketoiminta-alueet ovat market-, tavaratalo- ja liikennemyymälä-kauppa, matkailu- ja ravitsemiskauppa, rauta- ja maatalouskauppa sekä autokauppa.

SSO:n toimistotilat sijaitsevat Lohjalla ja Salossa. Osuuskaupan palveluverkostoon kuuluvat:

 • 3 Prismaa
 • 11 S-marketia
 • 19 Salea 
 • 2 Sokosta
 • 2 Emotionia
 • 7 ABC-liikennemyymälää
 • 10 ABC-automaattia
 • SSO Rauta-Maatalous Oy
 • 5 S-Rauta-Maataloutta
 • 1 hotelli
 • 13 ravintolaa ja kahvilaa
 • 4 autokauppaa: PP-auto Oy Salo, PP-auto Oy Lohja (+Vaihtoareena Lohjalla) sekä Lohjan Autokeskus Oy Lohja ja Tammisaari

Edustajistossa 50 jäsentä

SSO:ssa edustajistoon kuuluu 50 jäsentä, jotka asiakasomistajat valitsevat keskuudestaan edustajiston vaaleissa.

Edustajiston keskeisiä tehtäviä on osuuskaupan tilinpäätöksen vahvistaminen ja voitonjaosta päättäminen. Se myöntää vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle. Edustajisto myös valitsee osuuskaupan hallintoneuvoston, joka puolestaan valitsee osuuskaupalle hallituksen.

Hallintoneuvosto vahvistaa strategian

SSO:n hallintoneuvostoon kuuluu 20 jäsentä, joista 2 on henkilökunnan edustajia. Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa, että osuuskauppaa ja sen hallintoa hoidetaan lain ja sääntöjen sekä edustajiston ja hallintoneuvoston päätösten mukaisesti ja vahvistaa osuuskaupan strategia. Se päättää osuuskaupan toiminnan huomattavasta laajentamisesta tai supistamisesta. Lisäksi hallintoneuvosto valitsee osuuskaupan hallituksen ja toimitusjohtajan.

Hallitus päättää ja valvoo

SSO:n hallitukseen kuuluu 5 jäsentä. Hallituksen tehtävänä on edistää osuuskaupan etua ja osuuskaupan menestystä hoitamalla sen asioita lain ja sääntöjen. Hallitus valvoo liiketoimintaa sekä päättää keskeiset tavoitteet ja strategiat. Se myös päättää vuosittain osuuskaupan taloudellisista kokonaistavoitteista ja investoinneista.

Johtoryhmä toteuttaa strategiaa

Johtoryhmä toteuttaa osuuskaupan strategiaa ja se vastaa käytännön liiketoiminnasta.

Asiakasomistajien oma kauppa

Asiakasomistaja on paljon enemmän kuin kanta-asiakas. Asiakasomistaja on yksi osuuskaupan omistajista ja siksi oikeutettu osuuskaupan ja koko S-ryhmän etuihin. S-Etukortti on merkki asiakasomistajuudesta. Yksi asiakasomistajan eduista on vaikuttamismahdollisuus omassa kaupassaan.

Asiakasomistajaksi voi liittyä missä tahansa SSO:n toimipaikassa sijoittamalla 100 euron suuruisen osuusmaksun tai vähintään 20 euron suuruisen osaosuusmaksun. Osuusmaksu on sijoitus, jolle maksetaan vuosittain korkoa. Osuusmaksun saa kokonaisuudessaan takaisin, mikäli joskus haluaa luopua omistajuudesta.

SSO:n edustajisto 2020-2024

 

Edustajisto valitaan osuuskaupan jäsenistä vaalilla joka neljäs vuosi. Vaalia varten jäsenet asettavat ehdokkaat edustajiston vaalijärjestyksen mukaisella menettelyllä. Varsinaisen toimielinroolinsa lisäksi edustajistolla on merkittävä asema asiakasomistajien ja osuuskaupan johdon välillä.

Edustajisto kokoontuu sääntöjen mukaisesti kaksi kertaa vuodessa. Yksittäisistä edustajiston päätäntävaltaan kuuluvista asioista tärkeimpiä ovat sääntöjen muuttaminen ja mahdolliset osuuskaupan toiminnan lopettamiseen tai sulautumiseen liittyvät päätökset.

SSO:n edustajisto 2020-2024

 • Aaltonen Mira,  Salo
 • Alanko Kaarlo, Salo
 • Ali-Alha Tiina, Karjalohja
 • Blomberg Claus, Kemiö
 • Eeva Jukka, Terttilä
 • Eurajoki Johanna, Vihti
 • Halkilahti Marjatta, Muurla
 • Helenius Aune, Halikko
 • Huhta Markku, Nummela
 • Hyrkkö Hilkka, Lohja
 • Juntti Anne, Salo
 • Järvinen Anne, Halikko
 • Kaira Jorma, Pusula
 • Kallio Wilhelmiina, Kisko
 • Karhulahti Arttu, Perniö
 • Kinnunen Markus, Lohja
 • Kirves-Järvinen Taina, Salo
 • Kivisaari Ella, Somero
 • Kujanpää Sari, Pertteli
 • Kurvinen Jani, Pitkäjärvi
 • Laine Elina, Perniö
 • Lehto Sanna, Salo
 • Leino Mari, Karkkila
 • Leppähaara Marja, Suomusjärvi
 • Linden Jouni, Lohja
 • Linnavirta Heikki,  Lohja
 • Manninen Tommi, Lohja
 • Martyugova Sofia, Salo
 • Méling Jani, Lohja
 • Mitrunen Henna, Karkkila
 • Mynttinen Jorma, Salo
 • Mänkäri Timo, Vaskio
 • Niinistö Kari, Salo
 • Niinivirta Harri, Salo
 • Olkinuora Antti, Salo
 • Peltonen Jorma, Halikko
 • Pietilä Essi, Koski Tl
 • Piirainen Jari, Lohja
 • Räike Kalle, Salo
 • Räsänen Joona, Lohja
 • Saario Anne, Jokikunta
 • Sadeharju Eetu, Salo
 • Sarakivi Antero, Sammatti
 • Saukkola Heli, Nummi
 • Sundman Maarit, Lohja
 • Vallittu Pertti, Salo
 • Ventelä Riikka, Lohja
 • Vesa Simo, Salo
 • Viherkanto Jenni, Vihti
 • Väre Jari, Lohja
   

Hallintoneuvosto vahvistaa strategian

SSO:n hallintoneuvostoon kuuluu 20 jäsentä, joista 2 on henkilökunnan edustajaa. Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa, että osuuskauppaa ja sen hallintoa hoidetaan lain ja säätöjen sekä edustajiston ja hallintoneuvoston päätösten mukaisesti ja vahvistaa osuuskaupan strategia. Se päättää osuuskaupan toiminnan huomattavasta laajentamisesta tai supistamisesta. Lisäksi se valitsee osuuskaupan hallituksen ja toimitusjohtajan. 

SSO:n hallintoneuvosto vuonna 2020:
maanviljelijä Kimmo Koivisto
rehtori Panu Ruoste
insinööri, maatalousyrittäjä Paula Achrèn 
pääkassa Leila Ahonen
liikkeenharjoittaja Leena Brofeldt
sahayrittäjä/maanviljelijä, agrologi Markku Hacklin
agronomi, Mikko Halkilahti
kotitalouden lehtori, Sari Havukorpi
toimitusjohtaja, elinkeinojohtaja Mika Herpiö
kauppatieteiden maisteri Sanfrid Lindblom
maanviljelijä, agrologi Dan Lindroth
sairaankuljetusyrittäjä Pia Maavirta
maanviljelijä, agrologi Jyri Mela
äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja, FM, Sari Metsäkivi
maanviljelijä, agronomi Matti Murto
pääluottamusmies Sari Salminen
toimitusjohtaja Maarit Salo
apteekkari Eeva Savela
maatalousyrittäjä Marianne Vainio
luottamusmies- ja työsuojeluvaltuutettu Marjukka Turunen

Hallitus johtaa ja valvoo

SSO:n hallitukseen kuuluu 5 jäsentä. Hallituksen tehtävänä on edistää osuuskaupan etua ja osuuskaupan menestystä hoitamalla sen asioita lain ja säätöjen mukaisesti ja valvoa liiketoimintaa. Hallitus päättää keskeiset tavoitteet ja strategiat. Se myös päättää vuosittain osuuskaupan taloudellisista kokonaistavoitteista ja investoinneista. 

SSO:n hallitus vuonna 2019

 • toimitusjohtaja Tapio Finèr, puheenjohtaja
 • maanviljelijä Jaakko Halkilahti
 • projektipäällikkö Elise Lepinsalo-Harju
 • toimitusjohtaja Ossi Pohjola
 • tehtaanjohtaja Martti Savelainen

Corporate Governance

Alueosuuskaupan hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä perustuu osuuskuntalakiin ja muuhun toimintaa säätelevään lainsäädäntöön, osuuskaupan sääntöihin ja hallintoelinten hyväksymiin ohjesääntöihin ja työjärjestyksiin sekä yleisiin Corporate Governance -suosituksiin.